Gwasanaethau Cyllid ac Ymchwil: Ymchwil, Arloesi ac Effaith

Uned(au) gwreiddiol

Gwybodaeth Proffeil

Swyddogaeth y Swyddfa Ymchwil a Menter yw:

  • darparu gwasanaeth cefnogi ymchwil integredig i bob ymchwilydd Prifysgol Bangor
  • cefnogi'r broses o weithredu Strategaethau Ymchwil a Menter y Brifysgol
  • canfod cyfleoedd ymchwil a chyllidwyr posib i ymchwilwyr Prifysgol Bangor
  • cefnogi Rhagoriaeth Ymchwil a’r broses o sicrhau effaith o ymchwil Prifysgol Bangor
  • cefnogi ymchwilwyr i feithrin perthynas gynaliadwy gyda phartneriaid busnes lleol, rhanbarthol a chenedlaethol
  • hyrwyddo, cydlynu a chefnogi gweithgareddau Busnes a Menter Prifysgol Bangor
  • sicrhau bod pob gwariant ymchwil a menter yn gymwys ac yn archwiliadwy
Gweld graff cysylltiadau