Dr Cai Ladd

Swyddog Ymchwil

Contact info

Rwy'n ymchwilydd ôl-ddoethurol NERC ar y prosiect C-SIDE. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar y rhyngweithio rhwng organebau a'r amgylchedd ffisegol sy'n gyfrifol am lunio tirweddau. Nod fy mhrosiect ymchwil bresennol gyda C-SIDE yw mesur cyfraddau cronni fertigol mewn morfeydd heli yn y DU ac i ddarganfod y prif ffactorau sy'n gyfrifol am hyn yng nghyd-destun newid arfordirol a Newid Hinsawdd. Mae fy hanes ymchwil yn cynnwys:

  1. Nodi patrymau a gyrwyr erydu / ehangu morfa heli mewn aberoedd.
  2. Adolygu bygythiadau Newid Hinsawdd a strategaethau lliniaru posibl ar gyfer rheoli morfeydd heli yn y DU.
  3. Deall y rhyngweithiad rhwng tyfiant planhigion a phriodweddau pridd sy'n pennu cyfraddau erydiad pridd mewn morfeydd heli.

Fy rôl yn C-SIDE yw i gyfuno data presennol ar stoc carbon morfa heli ledled y DU, nodi rhagfynegwyr stoc carbon pridd, a chysylltu rhagfynegwyr allweddol gyda setiau data cenedlaethol i amcangyfrif cyfanswm y stociau carbon ar draws morfeydd heli'r DU.

E-bost: c.ladd@bangor.ac.uk

Contact Info (cy)

Rwy'n ymchwilydd ôl-ddoethurol NERC ar y prosiect C-SIDE. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar y rhyngweithio rhwng organebau a'r amgylchedd ffisegol sy'n gyfrifol am lunio tirweddau. Nod fy mhrosiect ymchwil bresennol gyda C-SIDE yw mesur cyfraddau cronni fertigol mewn morfeydd heli yn y DU ac i ddarganfod y prif ffactorau sy'n gyfrifol am hyn yng nghyd-destun newid arfordirol a Newid Hinsawdd. Mae fy hanes ymchwil yn cynnwys:

  1. Nodi patrymau a gyrwyr erydu / ehangu morfa heli mewn aberoedd.
  2. Adolygu bygythiadau Newid Hinsawdd a strategaethau lliniaru posibl ar gyfer rheoli morfeydd heli yn y DU.
  3. Deall y rhyngweithiad rhwng tyfiant planhigion a phriodweddau pridd sy'n pennu cyfraddau erydiad pridd mewn morfeydd heli.

Fy rôl yn C-SIDE yw i gyfuno data presennol ar stoc carbon morfa heli ledled y DU, nodi rhagfynegwyr stoc carbon pridd, a chysylltu rhagfynegwyr allweddol gyda setiau data cenedlaethol i amcangyfrif cyfanswm y stociau carbon ar draws morfeydd heli'r DU.

E-bost: c.ladd@bangor.ac.uk

Meysydd Ymchwil ac Allweddeiriau

Allweddeiriau

  • GB Physical geography

Addysg / cymwysterau academaidd

  • 2018 - PhD , Patrymau a phrosesau o newid mewn arwynebedd morfeydd heli ar draws tair graddfa ofodol , Prifysgol Bangor (2013 - 2018)
  • 2013 - MSc , Gwyddorau Eigion , Prifysgol Bangor (2009 - 2013)

Cyhoeddiadau (4)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau