Dr Cai Ladd

Swyddog Ymchwil

Contact info

Rwy'n ymchwilydd ôl-ddoethurol NERC ar y prosiect C-SIDE. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar y rhyngweithio rhwng organebau a'r amgylchedd ffisegol sy'n gyfrifol am lunio tirweddau. Nod fy mhrosiect ymchwil bresennol gyda C-SIDE yw mesur cyfraddau cronni fertigol mewn morfeydd heli yn y DU ac i ddarganfod y prif ffactorau sy'n gyfrifol am hyn yng nghyd-destun newid arfordirol a Newid Hinsawdd. Mae fy hanes ymchwil yn cynnwys:

 1. Nodi patrymau a gyrwyr erydu / ehangu morfa heli mewn aberoedd.
 2. Adolygu bygythiadau Newid Hinsawdd a strategaethau lliniaru posibl ar gyfer rheoli morfeydd heli yn y DU.
 3. Deall y rhyngweithiad rhwng tyfiant planhigion a phriodweddau pridd sy'n pennu cyfraddau erydiad pridd mewn morfeydd heli.

Fy rôl yn C-SIDE yw i gyfuno data presennol ar stoc carbon morfa heli ledled y DU, nodi rhagfynegwyr stoc carbon pridd, a chysylltu rhagfynegwyr allweddol gyda setiau data cenedlaethol i amcangyfrif cyfanswm y stociau carbon ar draws morfeydd heli'r DU.

E-bost: c.ladd@bangor.ac.uk

 1. Adroddiad Comisiwn › Ymchwil › Adolygwyd gan gymheiriaid
 2. Cyhoeddwyd

  Climate change and marine conservation: Saltmarsh

  Ladd, C., Skov, M., Lewis, H. & Leegwater, E., 1 Hyd 2018, MCCIP. 8 t.

  Allbwn ymchwil: Llyfr/AdroddiadAdroddiad Comisiwn

 3. Erthygl › Ymchwil › Adolygwyd gan gymheiriaid
 4. Cyhoeddwyd

  Large-scale predictions of salt-marsh carbon stock based on simple observations of plant community and soil type

  Ford, H., Garbutt, A., Duggan-Edwards, M., Pages, J. F., Harvey, R., Ladd, C. & Skov, M. W., 25 Ion 2019, Yn : Biogeosciences. 16, 2, t. 425 436 t.

  Allbwn ymchwil: Cyfraniad at gyfnodolynErthygl

 5. E-gyhoeddi cyn argraffu

  Sediment supply explains long-term and large-scale patterns in saltmarsh lateral expansion and erosion

  Ladd, C. J. T., Duggan Edwards, M. F., Bouma, T. J., Pages, J. F. & Skov, M. W., 9 Hyd 2019, Yn : Geophysical Research Letters.

  Allbwn ymchwil: Cyfraniad at gyfnodolynErthygl

 6. Cyhoeddwyd

  Soil stabilization linked to plant diversity and environmental context in coastal wetlands

  Ford, H., Garbutt, A., Ladd, C., Malarkey, J. & Skov, M. W., Maw 2016, Yn : Journal of Vegetation Science. 27, 2, t. 259-268

  Allbwn ymchwil: Cyfraniad at gyfnodolynErthygl