Dr Cai Ladd

Swyddog Ymchwil

Contact info

Rwy'n ymchwilydd ôl-ddoethurol NERC ar y prosiect C-SIDE. Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar y rhyngweithio rhwng organebau a'r amgylchedd ffisegol sy'n gyfrifol am lunio tirweddau. Nod fy mhrosiect ymchwil bresennol gyda C-SIDE yw mesur cyfraddau cronni fertigol mewn morfeydd heli yn y DU ac i ddarganfod y prif ffactorau sy'n gyfrifol am hyn yng nghyd-destun newid arfordirol a Newid Hinsawdd. Mae fy hanes ymchwil yn cynnwys:

 1. Nodi patrymau a gyrwyr erydu / ehangu morfa heli mewn aberoedd.
 2. Adolygu bygythiadau Newid Hinsawdd a strategaethau lliniaru posibl ar gyfer rheoli morfeydd heli yn y DU.
 3. Deall y rhyngweithiad rhwng tyfiant planhigion a phriodweddau pridd sy'n pennu cyfraddau erydiad pridd mewn morfeydd heli.

Fy rôl yn C-SIDE yw i gyfuno data presennol ar stoc carbon morfa heli ledled y DU, nodi rhagfynegwyr stoc carbon pridd, a chysylltu rhagfynegwyr allweddol gyda setiau data cenedlaethol i amcangyfrif cyfanswm y stociau carbon ar draws morfeydd heli'r DU.

E-bost: c.ladd@bangor.ac.uk

 1. 2018
 2. Patterns and processes of saltmarsh area change at three spatial scales

  Awdur: Ladd, C., 2018

  Goruchwylydd: Skov, M. (Goruchwylydd)

  Traethawd ymchwil myfyriwr: Doethur mewn Athroniaeth