Prof Chris Burton

Dyletswyddau Ychwanegol, Athro

Overview (cy)

Hyfforddodd Chris fel Nyrs Gyffredinol Gofrestredig yn Glasgow. Ei brif uchelgais yw gwella bywyd claf a theuluoedd y mae strôc, a heriau iechyd cymhleth eraill, wedi effeithio arnynt. Mae ei ymchwil yn canolbwyntio ar gau'r bylchau rhwng tystiolaeth a darparu gofal. Mae ganddo raglen ymchwil sylweddol, yn bennaf mewn strôc, nyrsio ac adsefydlu, ac mae wedi cefnogi gwelliant gwasanaeth trwy ystod eang o raglenni datblygu sefydliadol pwrpasol. Mae'r astudiaethau ymchwil cyfredol yn ymchwilio i gost ac effeithiolrwydd o adsefydlu; gwella'r broses o wneud penderfyniadau clinigol ym maes gofal diwedd oes; cymorth cymheiriaid mewn amrywiaeth o gyflyrau iechyd; polisi ac ymarfer o amgylch staffio diogel yn y GIG; ac effaith Ymchwiliad Francis yn NHS Lloegr. Hwyluswyd gwelliant gofal iechyd trwy raglenni datblygu a gomisiynwyd gan sefydliadau'r GIG, yr Adran Iechyd a’r Llywodraeth yn yr Alban. Mae Chris wedi arwain y gwaith o ddatblygu Ymchwil Gweithredu ym Mhrifysgol Bangor, a gydnabyddir gan rhanddeiliad allweddol fel rhyngwladol rhagorol. Cafodd ei arweinyddiaeth yn yr ardal hon ei chydnabod yn ddiweddar trwy ddyfarniad personol gan y Sefydliad Iechyd fel Cymrawd Gwyddoniaeth Wella. Fel Pennaeth yr Ysgol, ei uchelgais yw sicrhau bod adnoddau'r Brifysgol yn gallu cefnogi datblygiad gofal iechyd ac iechyd yng Ngogledd Cymru.

Gweld graff cysylltiadau