Prof Chris Collins

Athro

Contact info

Enw: Yr Athro Chris Collins

Swydd: Pennaeth yr Ysgol, Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau

E-bost: c.collins@bangor.ac.uk

Ffôn: +44 (0) 1248 388108

Lleoliad: Adeilad Cerddoriaeth

Ymunodd Chris Collins â staff darlithio’r Ysgol Cerddoriaeth yn 2001 ar ôl cwblhau PhD ar ddylanwadau Ewropeaidd ar y cyfansoddwr Manuel de Falla (1876-1946) o Sbaen. Mae wedi gweithio’n helaeth ar gerddoriaeth dechrau’r 20fed ganrif yn Ffrainc a Sbaen, ac mae'n awr yn gweithio ar gerddoriaeth boblogaidd y 1960au hefyd. Mae projectau cyfredol yn cynnwys monograff ar gyfer Gwasg Prifysgol Caergrawnt ar brofiad Falla o gerddoriaeth gan gyfansoddwyr o wledydd eraill, ac argraffiad beirniadol newydd o ysgrifau rhyddieithol Falla gydag Elena Torres Clemente (Universidad Complutense de Madrid).

Mae’n ymddiddori mewn amrywiaeth eang iawn o gerddoriaeth, ac mae ei waith addysgu’n adlewyrchu ar hyn, gan rychwantu hanes o bob cyfnod, cysylltiadau rhwng geiriau a cherddoriaeth, a chrefft ymarferol y cerddor. Mae wedi arwain Corws y Brifysgol, Cerddorfa Symffoni’r Brifysgol a Grŵp Opera’r Brifysgol ers nifer o flynyddoedd, gan lwyfannu gweithiau gan gyfansoddwyr mor amrywiol â Stravinsky, Sibelius, Bruckner, Mozart a Monteverdi.

Enillodd Gymrodoriaeth Ddysgu Er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor yn 2007, a mae’n Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch. Roedd yn aelod o'r panel QAA diwygio Meincnodau ar gyfer Cerddoriaeth yn 2015-16, ac mae wedi cynghori nifer o gyrff ar addysg cerdd ar bob lefel. Mae'n Aelod Cyngor y Royal Musical Association a'r Incorporated Society of Musicians. Penodwyd ef yn Bennaeth Cerddoriaeth yn 2012, a derbynodd cadair personol yn 2016. Yn ystod ei amser hamdden prin, mae’n mwynhau gwrando ar gerddoriaeth, cerdded mynyddoedd a seiclo.

Contact Info (cy)

Enw: Yr Athro Chris Collins

Swydd: Pennaeth yr Ysgol, Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau

E-bost: c.collins@bangor.ac.uk

Ffôn: +44 (0) 1248 388108

Lleoliad: Adeilad Cerddoriaeth

Ymunodd Chris Collins â staff darlithio’r Ysgol Cerddoriaeth yn 2001 ar ôl cwblhau PhD ar ddylanwadau Ewropeaidd ar y cyfansoddwr Manuel de Falla (1876-1946) o Sbaen. Mae wedi gweithio’n helaeth ar gerddoriaeth dechrau’r 20fed ganrif yn Ffrainc a Sbaen, ac mae'n awr yn gweithio ar gerddoriaeth boblogaidd y 1960au hefyd. Mae projectau cyfredol yn cynnwys monograff ar gyfer Gwasg Prifysgol Caergrawnt ar brofiad Falla o gerddoriaeth gan gyfansoddwyr o wledydd eraill, ac argraffiad beirniadol newydd o ysgrifau rhyddieithol Falla gydag Elena Torres Clemente (Universidad Complutense de Madrid).

Mae’n ymddiddori mewn amrywiaeth eang iawn o gerddoriaeth, ac mae ei waith addysgu’n adlewyrchu ar hyn, gan rychwantu hanes o bob cyfnod, cysylltiadau rhwng geiriau a cherddoriaeth, a chrefft ymarferol y cerddor. Mae wedi arwain Corws y Brifysgol, Cerddorfa Symffoni’r Brifysgol a Grŵp Opera’r Brifysgol ers nifer o flynyddoedd, gan lwyfannu gweithiau gan gyfansoddwyr mor amrywiol â Stravinsky, Sibelius, Bruckner, Mozart a Monteverdi.

Enillodd Gymrodoriaeth Ddysgu Er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor yn 2007, a mae’n Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch. Roedd yn aelod o'r panel QAA diwygio Meincnodau ar gyfer Cerddoriaeth yn 2015-16, ac mae wedi cynghori nifer o gyrff ar addysg cerdd ar bob lefel. Mae'n Aelod Cyngor y Royal Musical Association a'r Incorporated Society of Musicians. Penodwyd ef yn Bennaeth Cerddoriaeth yn 2012, a derbynodd cadair personol yn 2016. Yn ystod ei amser hamdden prin, mae’n mwynhau gwrando ar gerddoriaeth, cerdded mynyddoedd a seiclo.

Teaching and Supervision (cy)

Mae Chris yn dysgu amrywaith eang o bynciau cerddolegol ac ymarferol. Mae'n cydlynnu a dysgu y modiwlau canlynol:

 • WXM1001 / WXM1002 The Study of Music
 • WXM2020 / WXM3020 The Nineteenth-Century Symphony
 • WXM2117 / WXM3117 The Twentieth-Century Symphony
 • WXM2154 / WXM3154 Wagner
 • WXM2160 / WXM3160 The Beatles
 • WXM2171 / WXM3171 Manuel de Falla
 • WXM2174 / WXM3174 Debussy and Ravel
 • WXM2211 Musicology Year 2
 • WXM3176 / WXM3177 Dissertation
 • WXP3249 Conducting
 • WMP4101 Music: Text and Context

Myfyrwyr PhD presennol

 • Emma Peake: Mae Emma yn gweithio ar iechyd cerddorion
 • Matthias Wurz: Mae Matthias yn gweithio ar gerddoriaeth Arnold Schoenberg
 • Sa Do Kim: Mae Sa Do yn gweithio ar gyfuno cerddoriaeth werin Goreaidd a cherddoriaeth clasurol y Gorllewin

Diddordebau Ymchwil

Mae ymchwil Chris yn cynnwys amrywaith o ddulliau cerddolegol, gan gynnwys ymchwil bywgraffiadol, hanesyddol, dogfennol, esthetig, cysylltiadau â llenyddiaeth, ac astudio brasluniau. Mae'i bennaf ddiddordebau ymchwil yn cynnwys:

 • Manuel de Falla
 • Cerddoriaeth Ewropeaidd yn y 19eg ganrif diweddar a'r 20fed ganrif cynnar (yn arbennig yn Sbaen, Ffrainc a'r Gwledydd Nordig)
 • Cysylltiadau rhwng geiriau a cherddoriaeth mewn opera a chaneuon
 • Astudio brasluniau
 • Addysgu cerddoriaeth
 • Cerddoriaeth boblogaidd a diwylliant ym Mhrydain y 1960au
 • Menywod mewn cerddoriaeth

Other (cy)

Darlithoedd Cyhoeddus a Phapurau Cynhadledd

 • ‘Beth ddysgodd Sgt. Pepper gan y syrcas / What the circus taught Sgt. Pepper’, darlith cyhoeddus, Crosville Club, Bangor, 23 Gorffenaf 2015; hefyd Festival No. 6, Portmeirion, 10 Medi 2017; hefyd Gwledd Conwy, Conwy, 29 Hydref 2017.
 • ‘Compuesta a toda velocidad: El amor brujo como primera obra del compositor profesional’, El amor brujo, metáfora de la modernidad (1915-2015), Palacio de la Madraza, Granada, 8-10 Gorfennaf 2015.
 • ‘Mr Kite des Beatles: souvenir psychédélique de la tradition britannique du cirque forain’, Musique et Cirque: Un relation féconde, Université Paul-Valéry Montpellier (Montpellier III), 13-14 Tachwedd 2014.
 • ‘European models for a Spanish opera: the special case of Falla's La vida breve’, research seminar, University of Aberdeen, 24 Ebrill 2014.
 • ‘Manuel de Falla in circles: rotational form and teleological genesis in the Concerto’, seminar ymchwil, Prifysgol Bangor, 19 Chwefror 2014.
 • 'Modelos europeos para un ópera española: estilo, estructura y tejido temático', Congreso Internacional en el centenario de 'La vida breve', Universidad Complutense de Madrid, 27 Tachwedd 2013.
 • 'Style, structure and motivic fabric in Falla's La vida breve', Eighth Biennial International Conference on Music Since 1900, Liverpool Hope University, 13 Medi 2013.
 • Guest scholar for ‘Debussy Premieres’, symposiwm a gynhalwyd fel rhan o ŵyl The Prismatic Debussy, Eastman School of Music, University of Rochester, Efrog Newydd, 27 Hydref 2012.
 • ‘Baudelaire and his composers’ a ‘Harmonising poetry and music: a case study’, darlithoedd ar y cyd â Helen Abbot yn niwrnod astudio Music and poetry in fin-de-siècle Paris, Oxford Lieder Festival, Rhydychen, 31 Hydref 2009.
 • ‘Spanning a frontier: Manuel de Falla’s Trois mélodies and multinational identity’, Sixth Biennial International Conference on Music Since 1900, Keele University, 2-5 Gorffenaf 2009.
 • ‘A Frenchman’s Spain through the eyes of a Spaniard: Manuel de Falla’s setting of Théophile Gautier’s “Séguidille”’, Nineteenth-century French Poetry: Transpositions of Thought and Form in the Nineteenth Century and Beyond, Prifysgol Bangor, 21 Chwefror 2009.
 • ‘Manuel de Falla’s formative years: filling in the gaps’, cyfres Directions in Musical Research, Institute of Musical Research, University of London, 19 Chwefror 2009.
 • ‘European Music in late nineteenth-century Cádiz: Falla’s childhood experiences’, seminar ymchwil, Prifysgol Bangor, 30 Medi 2008.

Gwaith Cymuned ac Effaith

 • Aelod o Gyngor The Incorporated Society of Musicians, yn cynrychioli Cymru (2018-)
 • Aelod o Gyngor The Royal Musical Association (2017-)
 • Cynghorydd ar y Celfyddydau Mynegol yn y Cwricwlwm, Llywodraeth Cymru (2017-)
 • Cynullwr Cynhadledd Myfyrwyr Ychmwil y BFE a'r RMA (2016)
 • Cynghorydd i gyrff arholi amrywiol
 • Dilysu ac arholi allannol ar gyfer Prifysgolion Bath Spa, Birmingham, Sheffield, West London, Granada, Melbourne, a Liverpool Hope
 • Aelod y bwrdd, Codi’r To - Sistema Cymru (2014-)
 • Aelod pwyllgor National Association for Music in Higher Education (2014) ac Is-Gadeirydd (2015-7)
 • Aelod o'r staff dysgu, Curso de análisis musical: Wagner y Falla: de Tristan e Isolda a La vida breve, Cursos internacionales Manuel de Falla, Granada, Tachwedd 2013.
 • Nodiadau rhaglen i London Philharmonic Orchestra, Opera North a Phrifysgol Bangor.
 • Cyfweliadau ar BBC Radio Cymru, BBC Radio Wales, BBC 1 Wales, ac ITV 1 Wales.

Cyhoeddiadau (16)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau