Prof Chris Collins

Athro

Contact info

Enw: Yr Athro Chris Collins

Swydd: Pennaeth yr Ysgol, Ysgol Cerddoriaeth a'r Cyfryngau

E-bost: c.collins@bangor.ac.uk

Ffôn: +44 (0) 1248 388108

Lleoliad: Adeilad Cerddoriaeth

Ymunodd Chris Collins â staff darlithio’r Ysgol Cerddoriaeth yn 2001 ar ôl cwblhau PhD ar ddylanwadau Ewropeaidd ar y cyfansoddwr Manuel de Falla (1876-1946) o Sbaen. Mae wedi gweithio’n helaeth ar gerddoriaeth dechrau’r 20fed ganrif yn Ffrainc a Sbaen, ac mae'n awr yn gweithio ar gerddoriaeth boblogaidd y 1960au hefyd. Mae projectau cyfredol yn cynnwys monograff ar gyfer Gwasg Prifysgol Caergrawnt ar brofiad Falla o gerddoriaeth gan gyfansoddwyr o wledydd eraill, ac argraffiad beirniadol newydd o ysgrifau rhyddieithol Falla gydag Elena Torres Clemente (Universidad Complutense de Madrid).

Mae’n ymddiddori mewn amrywiaeth eang iawn o gerddoriaeth, ac mae ei waith addysgu’n adlewyrchu ar hyn, gan rychwantu hanes o bob cyfnod, cysylltiadau rhwng geiriau a cherddoriaeth, a chrefft ymarferol y cerddor. Mae wedi arwain Corws y Brifysgol, Cerddorfa Symffoni’r Brifysgol a Grŵp Opera’r Brifysgol ers nifer o flynyddoedd, gan lwyfannu gweithiau gan gyfansoddwyr mor amrywiol â Stravinsky, Sibelius, Bruckner, Mozart a Monteverdi.

Enillodd Gymrodoriaeth Ddysgu Er Anrhydedd gan Brifysgol Bangor yn 2007, a mae’n Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch. Mae'n gyd-awdur Datganiad Meincnod diwethaf y QAA ar gyfer Cerddoriaeth (2019), ac mae wedi cynghori nifer o gyrff ar addysg cerdd ar bob lefel. Mae'n Aelod Cyngor y Royal Musical Association, ac yn 2019-20 mae'n Ddarpar Lywydd yr Incorporated Society of Musicians. Penodwyd ef yn Bennaeth Cerddoriaeth yn 2012, a derbynodd cadair personol yn 2016. Yn ystod ei amser hamdden prin, mae’n mwynhau gwrando ar gerddoriaeth, cerdded mynyddoedd a seiclo.

 1. Multiples of the same : a semiotic study of Steve Reich's Counterpoint series

  Awdur: Bakker, T., Ion 2015

  Goruchwylydd: Collins, C. (Goruchwylydd) & ap Sion, P. (Goruchwylydd)

  Traethawd ymchwil myfyriwr: Doethur mewn Athroniaeth

 2. New Voice : the patterns and provisions for girl choristers in the English cathedral choirs

  Awdur: Mackey, A., Ion 2015

  Goruchwylydd: Collins, C. (Goruchwylydd) & Harper, J. (Goruchwylydd)

  Traethawd ymchwil myfyriwr: Doethur mewn Athroniaeth

 3. The voice of instruments:The influence of vocal idioms in the works for solo strings and orchestra by Max Bruch

  Awdur: Hardisty, N., Ion 2016

  Goruchwylydd: Leitmeir, C. (Goruchwylydd), Collins, C. (Goruchwylydd) & Schmidt, T. (Goruchwylydd)

  Traethawd ymchwil myfyriwr: Meistr mewn Athroniaeth