Dr Ifan Jones

Darlithydd

Trosolwg

Rydw i’n arweinydd cwrs BA Newyddiaduraeth yn Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau, Prifysgol Bangor, ac yn darlithio ar bwnc newyddiaduraeth ymarferol. Daeth y cwrs yn gyntaf yn y DU yn Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr, gyda graddfa bodlondeb o 100%, am bedair blynedd yn olynol rhwng 2014 a 2017.

 

Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys cenedlaetholdeb, cyfryngau mewn ieithoedd lleiafrifol, cyfryngau digidol a datganoli. Cwblheais PhD mewn cenedlaetholdeb a’r wasg Gymraeg yn yr 19eg ganrif. Ar hyn o bryd rydw i’n cyd-ysgrifennu llyfr am ddatblygiad y wasg Gymraeg a hunaniaeth Gymreig rhwng yr 19eg a’r 21ain ganrif, yn ogystal â chyfres o bapurau ar y wasg Gymraeg digidol yn y cyfnod presennol.

 

Rydw i wedi cyhoeddi pum nofel,  Igam Ogam (2008), Yr Argraff Gyntaf (2010) Dadeni (2017), Babel (2019) a Brodorion (2021). Enillodd Babel Wobr Llyfr y Flwyddyn 2020 a Gwobr Barn y Bobl. Enillodd Igam Ogam wobr Goffa Daniel Owen am y nofel orau yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Caerdydd yn 2008. Rwyf hefyd wedi cyfrannu at nifer o gyfrolau a chyfieithiadau, yn Gymraeg a’n Saesneg, gan gynnwys yn fwyaf diweddar y llyfr hanes i blant 10 Stori o Hanes Cymru y Dylai Pawb Eu Gwybod, a gyrhaeddodd restr fer gwobr iaith Saesneg Tir na n-Og. Mae fy ngweithiau creadigol yn trafod cenedlaetholdeb, chwedloniaeth, hanes Cymru a gwleidyddiaeth ddatganoledig.

 

Cyn ymuno â Phrifysgol Bangor roeddwn i’n olygydd gwefan Golwg 360, ac yn ddirprwy olygydd a gohebydd i’r cylchgrawn Golwg. Rydw i’n sylfaenydd ac yn olygydd y wefan newyddion a materion cyfoes Nation.Cymru. Rydw i hefyd yn cyfrannu’n gyson at raglenni newyddion a materion cyfoes y BBC.

Teaching and Supervision (cy)

Rydw i wedi dysgu’r modiwlau canlynol:

Practical Digital Journalism [2nd/3rd year]

Practical Journalism: Ethics, Law and Democracy [2nd/3rd year]

Introduction to Practical Journalism [1st year]

Newyddiaduraeth Ddigidol Ymarferol [2nd/3rd year]

Newyddiaduraeth Ymarferol: Moesau, Cyfraith a Democratiaeth [2nd/3rd year]

Cyflwyniad i Newyddiaduraeth [1st year]

Advanced Practical Journalism [3rd year]

Media, Politics & Society [2nd year]

Newyddiaduraeth Ymarferol Safonol [3rd year]

History and Development of Journalism [1st/2nd year]

Cymdeithaseg a’r Cyfryngau [3rd year]

Institutional Case Study [3rd year]

Hanes a Datblygiad Newyddiaduraeth [2nd year]

Cysylltiadau Cyhoeddus [2nd/3rd year]


Ymchwil PhD

Rhowch wybod os oes gennych chi ddiddordeb mewn cynnal ymchwil ar y pynciau canlynol:

 • Cenedlaetholdeb yng Nghymru
 • Cyfryngau Cymreig neu Gymraeg
 • Cyfryngau digidol mewn ieithoedd lleiafrifol

Cyhoeddiadau (4)

 • Cyhoeddwyd

  Babel

  Allbwn ymchwil: Llyfr/AdroddiadLlyfr

 • Cyhoeddwyd

  Dadeni

  Allbwn ymchwil: Llyfr/AdroddiadLlyfr

 • Cyhoeddwyd

  Yr Argraff Gyntaf

  Allbwn ymchwil: Llyfr/AdroddiadLlyfr

Gweld y cyfan

Gweithgareddau a dyfarniadau proffesiynol (71)

 • Taro'r Post

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Erthygl neu gyfranogiad yn y cyfryngau

 • 'Post Cyntaf,' Radio Cymru

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Erthygl neu gyfranogiad yn y cyfryngau

 • 'Taro'r Post,' Radio Cymru

  Gweithgaredd: ArallMathau o waith ymgysylltu â'r cyhoedd a gwaith maes - Erthygl neu gyfranogiad yn y cyfryngau

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau