Mrs Indeg Marshall

Contact info

Modelau Cyfrifiadurol ar gyfer Prosesu Lleferydd Cymraeg

Ymchwil PhD ym Mhrifysgol Bangor ar fodelau cyfrifiadurol ar gyfer prosesu lleferydd Cymraeg.  Wedi’i ariannu gan Ysgoloriaeth KESS II mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop. 

Mae Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn datblygu system adnabod lleferydd ar gyfer yr iaith Gymraeg.  Mae fy ymchwil ar y dechnoleg hon a sut gellid ei wella a’i ddefnyddio yn y dyfodol yn y maes iechyd, addysg ac archifo er enghraifft. Rydw i’n edrych ar bob agwedd o’r system adnabod lleferydd yn ei dro ar y foment, er mwyn creu’r system orau posib.

Wrth edrych ymlaen, y nod pennaf yw bydd gennym y dechnoleg orau posib wrth ddefnyddio’r data gorau posib sydd ar gael i ni er mwyn cynnig adnabod lleferydd Cymraeg i’r rheiny sydd ei angen.

Manylion Cyswllt

Modelau Cyfrifiadurol ar gyfer Prosesu Lleferydd Cymraeg

Ymchwil PhD ym Mhrifysgol Bangor ar fodelau cyfrifiadurol ar gyfer prosesu lleferydd Cymraeg.  Wedi’i ariannu gan Ysgoloriaeth KESS II mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop. 

Mae Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr yn datblygu system adnabod lleferydd ar gyfer yr iaith Gymraeg.  Mae fy ymchwil ar y dechnoleg hon a sut gellid ei wella a’i ddefnyddio yn y dyfodol yn y maes iechyd, addysg ac archifo er enghraifft. Rydw i’n edrych ar bob agwedd o’r system adnabod lleferydd yn ei dro ar y foment, er mwyn creu’r system orau posib.

Wrth edrych ymlaen, y nod pennaf yw bydd gennym y dechnoleg orau posib wrth ddefnyddio’r data gorau posib sydd ar gael i ni er mwyn cynnig adnabod lleferydd Cymraeg i’r rheiny sydd ei angen.

Addysg / cymwysterau academaidd

  • 2016 - MPhil (2015 - 2016)
  • 2015 - BA , Cymraeg a'r Ieithoedd Celtaidd (2012 - 2015)
  • 2015 - Arall , Astudiaethau Gwyddeleg (2014 - 2015)
Gweld graff cysylltiadau