Dr Laura Timmis

Swyddog Ymchwil

Contact info

Mae Laura yn Swyddog Ymchwil Ffarmacoeconomaidd yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME), gyda chefndir mewn ymchwil canser ac ysgogi dewis. Ar hyn o bryd mae Laura yn gweithio ar brosiect dull cymysg sydd â’r nod o archwilio dewisiadau cleifion a Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd ar gyfer buddion a risgiau triniaeth ar gyfer metastasisau afu canser y coluddyn, a ariennir gan yr elusen North West Cancer Research. Cyn y swydd hon, Laura oedd Swyddog Effaith Ymyrraeth Gweithgaredd Corfforol ystafell ddosbarth y ‘Dynamic Dudes’ yn yr Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor. Yn ddiweddar, mae Laura wedi cyflwyno ei thesis PhD a gwblhaodd yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME). Nod PhD Laura oedd archwilio hoffterau cleifion, eu gofalwyr anffurfiol a’u Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd ar gyfer gofal dilynol canser gynaecolegol. Mae ganddi MSc mewn Seicoleg Iechyd o Brifysgol Ulster, a BSc (Anrh) mewn Seicoleg o Brifysgol Bangor.

Manylion Cyswllt

Trosolwg

Mae Laura yn Swyddog Ymchwil Ffarmacoeconomaidd yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME), gyda chefndir mewn ymchwil canser ac ysgogi dewis. Ar hyn o bryd mae Laura yn gweithio ar brosiect dull cymysg sydd â’r nod o archwilio dewisiadau cleifion a Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd ar gyfer buddion a risgiau triniaeth ar gyfer metastasisau afu canser y coluddyn, a ariennir gan yr elusen North West Cancer Research. Cyn y swydd hon, Laura oedd Swyddog Effaith Ymyrraeth Gweithgaredd Corfforol ystafell ddosbarth y ‘Dynamic Dudes’ yn yr Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor. Yn ddiweddar, mae Laura wedi cyflwyno ei thesis PhD a gwblhaodd yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME). Nod PhD Laura oedd archwilio hoffterau cleifion, eu gofalwyr anffurfiol a’u Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd ar gyfer gofal dilynol canser gynaecolegol. Mae ganddi MSc mewn Seicoleg Iechyd o Brifysgol Ulster, a BSc (Anrh) mewn Seicoleg o Brifysgol Bangor.

Manylion Cyswllt

Mae Laura yn Swyddog Ymchwil Ffarmacoeconomaidd yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME), gyda chefndir mewn ymchwil canser ac ysgogi dewis. Ar hyn o bryd mae Laura yn gweithio ar brosiect dull cymysg sydd â’r nod o archwilio dewisiadau cleifion a Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd ar gyfer buddion a risgiau triniaeth ar gyfer metastasisau afu canser y coluddyn, a ariennir gan yr elusen North West Cancer Research. Cyn y swydd hon, Laura oedd Swyddog Effaith Ymyrraeth Gweithgaredd Corfforol ystafell ddosbarth y ‘Dynamic Dudes’ yn yr Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor. Yn ddiweddar, mae Laura wedi cyflwyno ei thesis PhD a gwblhaodd yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME). Nod PhD Laura oedd archwilio hoffterau cleifion, eu gofalwyr anffurfiol a’u Gweithwyr Proffesiynol Gofal Iechyd ar gyfer gofal dilynol canser gynaecolegol. Mae ganddi MSc mewn Seicoleg Iechyd o Brifysgol Ulster, a BSc (Anrh) mewn Seicoleg o Brifysgol Bangor.

Gweld graff cysylltiadau