Dr Nia Griffith

Uwch Darlithydd mewn Seicoleg

Contact info

Darlithydd o dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Uwch-diwtor a swyddog anableddau ar gyfer Seicoleg

Cadeirydd y grwp sgiliau a dulliau ymchwil

 

Ysgol Seicoleg

Ystafell 113 Adeilad Wheldon

Prifysgol Bangor

Deiniol Road

Bangor

Gwynedd

Wales

U.K.

LL57 2UW

 

n.griffith@bangor.ac.uk

01248 382543

@niagriffith

 1. Evaluating the Incredible Years Toddler Programme in disadvantaged areas of Wales

  Awdur: Griffith, N., Ion 2011

  Traethawd ymchwil myfyriwr: Doethur mewn Athroniaeth

 2. Evaluation of the COPING parent online universal programme

  Awdur: Owen, D. A., Ion 2018

  Goruchwylydd: Hutchings, J. (Goruchwylydd) & Griffith, N. (Goruchwylydd)

  Traethawd ymchwil myfyriwr: Doethur mewn Athroniaeth