Miss Nia Parry

Contact info

Yn dilyn ei chwrs Meistr mewn Astudiaethau Addysg ym Mangor yn 2015, mi aeth Nia ymlaen i wneud cwrs PhD o fewn maes dwyieithrwydd dan orychwiliaeth yr Athro Enlli Thomas a Dr Nia Young. Mae'r doethuriaeth, sydd yn disgyn o fewn amser tyngedfennol o fewn adfywio'r iaith Gymraeg, yn canolbwyntio ar werthuso'r defnydd o Gymraeg bob dydd ar draws y cwricwlwm mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Saesneg yng Ngogledd Cymru. Mae Nia wedi cyflwyno ei gwaith mewn digwyddiadau ar draws Ewrop gan gynnwys y Ffindir, Iwerddon a Gwlad Pwyl, a mae hi hefyd wedi bod ynghlwm a nifer o brosiectau ychwanegol ar gyfer sefydliadau megis GwE a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Contact Info (cy)

Yn dilyn ei chwrs Meistr mewn Astudiaethau Addysg ym Mangor yn 2015, mi aeth Nia ymlaen i wneud cwrs PhD o fewn maes dwyieithrwydd dan orychwiliaeth yr Athro Enlli Thomas a Dr Nia Young. Mae'r doethuriaeth, sydd yn disgyn o fewn amser tyngedfennol o fewn adfywio'r iaith Gymraeg, yn canolbwyntio ar werthuso'r defnydd o Gymraeg bob dydd ar draws y cwricwlwm mewn ysgolion uwchradd cyfrwng Saesneg yng Ngogledd Cymru. Mae Nia wedi cyflwyno ei gwaith mewn digwyddiadau ar draws Ewrop gan gynnwys y Ffindir, Iwerddon a Gwlad Pwyl, a mae hi hefyd wedi bod ynghlwm a nifer o brosiectau ychwanegol ar gyfer sefydliadau megis GwE a'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Addysg / cymwysterau academaidd

Gweld graff cysylltiadau