Dr Nikolaos Papadogiannis

Darlithydd mewn Hanes Modern

Contact info

Ar ôl ennill fy ngradd gyntaf mewn hanes ym Mhrifysgol Aristotle yn Thessaloniki, symudais i Lundain ac ennill fy MA mewn hanes cyfoes a gwleidyddiaeth (gyda rhagoriaeth am fy nhraethawd hir) yn Birbeck, Prifysgol Llundain yn 2006. Enillais fy ngradd PhD mewn hanes ym Mhrifysgol Caergrawnt. Cyn ymuno â'r staff ym Mangor yn 2017, bûm yn gymrawd ymchwil ôl-ddoethurol yr Alexander von Humboldt Foundation ym Mhrifysgol Humboldt Berlin ac yn gymrawd dysgu yn yr Ysgol Hanes ym Mhrifysgol St Andrews.   

Rwy'n gymrawd o’r Royal Historical Society ac yn gymrawd o'r Academi Addysg Uwch. Bûm hefyd yn gyd-gyfarwyddwr yr Institute for Transnational and Spatial History ym Mhrifysgol St Andrews yn 2016, ac rwyf yn dal i fod yn aelod cyswllt allanol o'r sefydliad.

Trosolwg

Diddordebau Ymchwil

Teaching and Supervision (cy)

Arall

Manylion Cyswllt

Ar ôl ennill fy ngradd gyntaf mewn hanes ym Mhrifysgol Aristotle yn Thessaloniki, symudais i Lundain ac ennill fy MA mewn hanes cyfoes a gwleidyddiaeth (gyda rhagoriaeth am fy nhraethawd hir) yn Birbeck, Prifysgol Llundain yn 2006. Enillais fy ngradd PhD mewn hanes ym Mhrifysgol Caergrawnt. Cyn ymuno â'r staff ym Mangor yn 2017, bûm yn gymrawd ymchwil ôl-ddoethurol yr Alexander von Humboldt Foundation ym Mhrifysgol Humboldt Berlin ac yn gymrawd dysgu yn yr Ysgol Hanes ym Mhrifysgol St Andrews.   

Rwy'n gymrawd o’r Royal Historical Society ac yn gymrawd o'r Academi Addysg Uwch. Bûm hefyd yn gyd-gyfarwyddwr yr Institute for Transnational and Spatial History ym Mhrifysgol St Andrews yn 2016, ac rwyf yn dal i fod yn aelod cyswllt allanol o'r sefydliad.

Diddordebau Ymchwil

Ymchwil cyfredol 

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar Ewrop yn y 1960au a'r 1970au o safbwynt trawswladol. Mae fy niddordebau ymchwil yn cynnwys diwylliannau protest, teithio, ffordd o fyw pobl ifanc, gender, rhywioldeb, mudo, emosiynau a hunaniaeth Ewropeaidd. Roedd fy nhraethawd hir doethurol yn ymdrin â hanes diwylliannol gwleidyddiaeth, gan edrych ar wleidyddiaeth pobl ifanc adain chwith mewn perthynas â hamdden a rhywioldeb yng Ngwlad Groeg ôl-awdurdodaidd y 1970au. Am ragor o fanylion, gweler fy mhroffil ar academia.edu

Projectau cyfredol

 • Transnational Youth Exchange Programmes and West German Youth Lifestyles, 1950s-1980s

Roedd gwladwriaeth Gorllewin yr Almaen yn rhoi pwyslais ar raglenni cyfnewid ieuenctid trawswladol fel ffordd o sefydlu cysylltiadau agos â gwledydd "gorllewinol" eraill. Mae fy mhroject yn archwilio amcanion ac effaith y rhaglenni cyfnewid hyn, gan ddadansoddi i ba raddau roeddent yn dylanwadu ar ffordd o fyw pobl ifanc a thwristiaeth drawsffiniol anffurfiol. Daeth yr olaf yn gynyddol boblogaidd ymhlith pobl ifanc yng Ngorllewin yr Almaen o'r 1960au ymlaen, ond nid yw wedi cael llawer o sylw mewn ymchwil hanesyddol. Mae'r project yn edrych ar yr hanes o'r ddau safbwynt ar yr un pryd; mae'n gymorth i amlygu diplomyddiaeth ddiwylliannol Gorllewin yr Almaen a diwylliannau ieuenctid yng nghyd-destun y Rhyfel Oer. Ariannwyd cam cyntaf y project hwn gan gymrodoriaeth ymchwil ôl-ddoethurol yr Alexander von Humboldt Foundation.  Cyhoeddwyd erthygl beerthnasol yn y Journal of Contemporary History yn ddiweddar.

 • The radicalisation of Greek migrants in West Germany, 1960s-1970s

Mae'r project hwn yn dadansoddi effaith syniadau a diwylliannau adain chwith ar ymfudwyr Groegaidd yn byw yng Ngorllewin yr Almaen. Mae'n ystyried effaith amodau amrywiol, yn enwedig y protestiadau a ddigwyddodd ym 1968 yn ogystal â sefydliad a chwymp yr unbennaeth yng ngwlad Groeg. Cyhoeddwyd rhan o'r ymchwil hwn mewn erthygl yn Contemporary European History. Mae'r erthygl yn ychwanegu at y llenyddiaeth sy'n trafod dimensiynau trawswladol mudiadau protest yn y 1960au a'r 1970au, ac yn trafod ymfudwyr Groegaidd adain chwith yn byw yng Ngorllewin yr Almaen. Mae'n dangos bod y dimensiynau trawswladol hyn yn cynnwys cysylltiad â'r ffaith bod o leiaf rhai o'r protestwyr hyn yn teimlo eu bod yn perthyn i genedl benodol.

Teaching and Supervision (cy)

BA

 • War, Society and the Media (trefnydd y modiwl)
 • Nazi Germany, 1933-1945 (trefnydd y modiwl)
 • Politics and Culture in Europe in the Long Sixties (pwnc arbennig, trefnydd y modiwl)
 • USA, 1945–9/11 (tiwtor; yr Athro Andrew Edwards yw trefnydd y modiwl)
 • Goruchwyliwr traethodau hir BA

MA/MArts

 • Documents and Sources, Modern (trefnydd y modiwl)
 • Goruchwylio traethodau hir

Goruchwylio myfyrwyr PhD

 • Sara Vowles (prif oruchwyliwr): Protest in Britain from a transnational perspective, 1960s-1980s
 • Mary Ikoniadou (Manchester Metropolitan University, cynghorwr allanol), “Image and text in the construction of political and national imaginaries for the Greek political refugees: The case of Pyrsos illustrated magazine in the GDR, 1961-1968.”
 • Frida Tsokara (Prifysgol Ioannina, cynghorwr allanol), “Politicised youth festivals in postauthoritarian Greece". Politicisation, socialisation, cultural expression”

Grantiau a Projectau

Addysg / cymwysterau academaidd

 • 2018 - MA
 • 2010 - PhD
 • Profesiynol
 • Profesiynol

Cyhoeddiadau (23)

Gweld y cyfan

Gweithgareddau a dyfarniadau proffesiynol (21)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau