Miss Rhiannon Carys Williams

Contact info

Ebost: bsu6f0@bangor.ac.uk

          rhiannonwilliams97@gmail.com

Manylion Cyswllt

Ebost: bsu6f0@bangor.ac.uk

          rhiannonwilliams97@gmail.com

Grantiau a Projectau

King or Royal Family? Integrated Taxonomic Revision of the King Cobra (Ophiophagus Hannah) species complex.

 

Radiotelemetry of a Medically Important Snake: Russell’s Viper (Daboia russelii) in India.

Trosolwg

Myfyriwr MGwydd Herpetoleg. Astudio’r gwahaniaeth rhwng patrymau symudiad nadroedd Daboia russelii rheolyddion a rhai sydd wedi’u trawsleoli trwy dracio yn Karnataka, De India.

Diddordebau Ymchwil

Fy mhrif ffocws ymchwil yw nadroedd fenymig. Mae gen i ddiddordeb mawr yn y rhyngweithiad rhwng nadroedd a bodau dynol, er enghraifft gwrthdaro ac arwyddocâd meddygol. Yn y gorffennol, rydw i wedi gweithio ar ffylogenedd a biodaearyddiaeth Ophiophagus hannah.

 

Mae fy ymchwil yn asesu effaith trawsleoli nadroedd sy’n achosi problemau ar eu patrymau symudiad i weld eu heffeithlonrwydd fel dull cadwriaethol. Mae Daboia russelii yn arwyddocaol yn feddygol ac yn achosi miloedd o farwolaethau yn India pob flwyddyn. Maent yn cael eu hachub a thrawsleoli fel dull i leihau gwrthdaro ac erledigaeth. Mae corff mawr o ymchwil sy’n awgrymu bod trawsleoli yn ddull aflwyddiannus o leihau gwrthdaro rhwng bywyd gwyllt, gan achosi patrymau symudiad afreolaidd a chynnydd yn farwolaeth. Mae’r prosiect yma yn ceisio asesu effaith trawsleoli ar batrymau symudiad a chyfradd farwolaeth nadroedd sydd wedi’u thrawsleoli gan gymharu â nadroedd rheolydd trwy dracio radio. Os mae Daboia russelii yn dangos patrymau tebyg, pa strategaethau dylen ni ffocysu arno?

Personol

Heblaw am ymchwil academaidd, dwi’n mwynhau cymryd rhan yn gadwraeth Herpetoffawna lleol.

Addysg / cymwysterau academaidd

Gweld graff cysylltiadau