Sefydliad Seicoleg Perfformiad Elît (IPEP)

Gwybodaeth Proffeil

Mae'r Sefydliad Seicoleg Perfformiad Elît (IPEP) wedi'i leoli yn Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiad, Prifysgol Bangor. Sefydlwyd IPEP yn 2000. Ein cenhadaeth yw datblygu ymchwil gyda'r gorau yn y byd sy'n llywio rhagoriaeth perfformiad ym mhob maes y mae rhagoriaeth perfformiad yn ganolog iddo.

Mae’n gweledigaeth yn syml: Cael ein cydnabod fel arweinydd rhyngwladol mewn ymchwil i seicoleg perfformiad elît. Rydym mewn sefyllfa unigryw i integreiddio'r gwersi a ddysgwyd o’r meysydd sy'n canolbwyntio ar berfformiad i ddeall, ac effeithio'n gadarnhaol, ar y ffactorau seicolegol sy'n sail i berfformiad elît.

Gweld graff cysylltiadau