'Clonc Cinio: Holi Guto Dafydd'

Disgrifiad

Holi'r Prifardd Guto Dafydd ac yntau ddeuddydd ynghynt wedi ennill Gwobr Goffa Daniel Owen am ei nofel Ymbelydredd.
2016

Sefydliad allanol

EnwEisteddfod Genedlaethol Cymru

Sefydliad allanol

EnwEisteddfod Genedlaethol Cymru