Cwrs Preswyl Ysgol y Gymraeg yng Nglan Llyn

Disgrifiad

Cynnal sesiynau gyda disgyblion 6ed dosbarth nifer o ysgolion uwchradd ledled Cymru sy'n astudio Cymraeg Lefel UG/ Lefel U yng nghwrs preswyl Ysgol y Gymraeg yng Ngwersyll yr Urdd, Glan Llyn.
20 Tach 2014