'Cynan a'i frwydr hir â'r Rhyfel Mawr': darlith i Gylch Llenyddol y Faenol Fawr, Bodelwyddan; 6 Hydref 2014.

Disgrifiad

Darlith ar y modd yr ymatebodd Cynan i'r Rhyfel Mawr ar y pryd ac fel yr ymdopodd â'r profiad yn ddiweddarach yn ei oes.
2014

Sefydliad allanol

EnwCylch Llenyddol y Faenol Fawr

Sefydliad allanol

EnwCylch Llenyddol y Faenol Fawr