Dod â Siwan yn Fyw

  • Manon Williams - Cyfrannwr
  • Mared Huws - Cyfrannwr
  • Ffion Dafis - Cyfrannwr
  • William Lewis - Cyfrannwr
  • Maureen Rhys - Cyfrannwr

Disgrifiad

Panel trafod gydag ymarferwyr ac arbenigwyr ar y ddrama Siwan, Saunders Lewis, ar gyfer disgyblion 6ed dosbarth Ysgolion Gogledd Cymru sy'n astudio Cymraeg neu Ddrama LEFEL U /UG.
27 Ion 2016