Gweithdy Sgriptio

Disgrifiad

Cynnal gweithdy sgriptio byr gyda chriw o ddisgyblion 6ed dosbarth nifer o ysgolion uwchradd Caerdydd, er mwyn rhoi blas iddynt o ddarlithoedd prifysgol.
21 Hyd 2015