Yng Ngolau'r Lleuad

  • Manon Williams - Cyfrannwr
  • Betsan Llwyd - Cyfrannwr
  • J. Elwyn Hughes - Cyfrannwr
  • Carys Gwilym - Cyfrannwr
  • Sion Trystan - Cyfrannwr
  • Mared Huws - Cyfrannwr
  • Llio Hughes - Cyfrannwr

Disgrifiad

Cadeirio panel trafod gydag ymarferwyr ac arbenigwyr ar y nofel Un Nol Ola Leuad, Caradog Prichard, ar gyfer disgyblion 6ed dosbarth Ysgolion Gogledd Cymru sy'n astudio Cymraeg neu Ddrama LEFEL U /UG.
14 Maw 2018