Dr Awel Vaughan-Evans

Uwch Darlithydd mewn Seicoleg, Dirprwy Is-ganghellor Cynorthwyol (y Gymraeg)

Contact info

Dr Awel Vaughan-Evans

Uwch Ddarlithydd | Senior Lecturer

Ysgol Seicoleg | School of Psychology

Dirprwy Gyfarwyddwr Addysgu a Dysgu (Cyfrwng Cymraeg) | Deputy Director of Teaching and Learning (Welsh Medium)

Coleg Gwyddorau Dynol | College of Human Sciences

Prifysgol Bangor

Ystafell 015 Wheldon

01248 38 8058

Teaching and Supervision (cy)

Awel yw Dirprwy Gyfarwyddwr Addysgu a Dysgu (cyfrwng Cymraeg) Coleg y Gwyddorau Dynol. Mae hi hefyd yn uwch ddarlithydd yn yr Ysgol Seicoleg, ac felly'n cyflawni nifer o ddyletswyddau addysgol a gweinyddol gwahanol. Mae hi’n drefnydd ar ddau fodiwl dwyitihog a ddysgir ar draws y Coleg, sef 'Cyflwyniad i Ymchwil' a 'Datblygu Sgiliau Ymchwil'. Yn ogystal â hyn, mae Awel yn drefnydd ar fodiwl Cymraeg yn y drydedd flwyddyn sy’n ymdrin â’r pwnc cyd-ddisgyblaethol o Niwroestheteg, ac yn darlithio ar y modiwl Dwyieithrwydd: Iaith a Gwybyddiaeth.

Ar hyn o bryd, mae Awel yn goruchwylio nifer o brosiectau ymchwil israddedig sy'n ymwneud â'r pynciau eang o ddwyieithrwydd, defnydd iaith, a dysgu iaith. Mae hi hefyd yn oruchwyliwr i ymgeisydd PhD, sydd wedi ei chyllido gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Diddordebau Ymchwil

Mae ymchwil Awel yn canolbwyntio ar ddwyieithrwydd. Yn benodol, mae ei hymchwil yn edrych ar sut all ieithoedd ryngweithio yn yr ymennydd, ac mae hi’n defnyddio nifer o ddulliau ymchwil niwrowyddonol (gan gynnwys tracio llygaid ac ERPs) i gyflawni hyn. Yn ogystal â hyn, mae Awel wedi dechrau ymchwilio i sut y caiff gerddoriaeth a cherddi eu canfod. Ar hyn o bryd, mae Awel yn goruchwylio nifer o brosiectau ymchwil israddedig, ac yn oruchwyliwr i ymgeisydd PhD, sydd wedi ei chyllido gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. 

Manylion Cyswllt

Dr Awel Vaughan-Evans

Uwch Ddarlithydd | Senior Lecturer

Ysgol Seicoleg | School of Psychology

Dirprwy Gyfarwyddwr Addysgu a Dysgu (Cyfrwng Cymraeg) | Deputy Director of Teaching and Learning (Welsh Medium)

Coleg Gwyddorau Dynol | College of Human Sciences

Prifysgol Bangor

Ystafell 015 Wheldon

01248 38 8058

Addysg / cymwysterau academaidd

  • Arall , TUAAU
  • Profesiynol , Cymrawd Addysgu - The Higher Education Academy
  • BSc
  • MSc
  • PhD
  • Profesiynol , Senior Fellow of the Higher Education Academy

Cyhoeddiadau (5)

Gweld y cyfan

Gweithgareddau a dyfarniadau proffesiynol (14)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau