Dr Awel Vaughan-Evans

Uwch Darlithydd mewn Seicoleg / Dirprwy Is-ganghellor Cynorthwyol

Contact info

Dr Awel Vaughan-Evans PFHEA

Darllenydd | Reader

Ysgol Seicoleg a Gwyddorau Chwaraeon | School of Psychology and Sport Science

Dirprwy Is-ganghellor cynorthwyol (dysgu digidol a hyblyg) | Associate pro Vice-Chancellor (digital and flexible learning) 

Coleg Gwyddorau Dynol | College of Human Sciences

Prifysgol Bangor

Ystafell 107 Brigantia

01248 38 8058

Teaching and Supervision (cy)

Awel yw Dirprwy Is-ganghellor Cynorthwyol (Dysgu Digidol a Hyblyg) y Brifysgol. Mae hi hefyd yn ddarllenydd mewn seicoleg yn yr Ysgol Seicoleg a Gwyddorau Chwaraeon, ac felly'n cyflawni nifer o ddyletswyddau addysgol a gweinyddol gwahanol. Mae hi’n drefnydd ar fodiwl dulliau ymchwil, yn drefnydd ar fodiwl yn y drydedd flwyddyn sy’n ymdrin â’r pwnc cyd-ddisgyblaethol o Niwroestheteg, ac yn arwain ar fodiwlau traethawd hir seicoleg. Mae'r holl fodiwlau hyn yn cael eu cynnig yn Gymraeg a Saesneg. 

Ar hyn o bryd, mae Awel yn goruchwylio nifer o brosiectau ymchwil israddedig sy'n ymwneud â'r pynciau eang o ddwyieithrwydd, defnydd iaith, a dysgu iaith. 

Diddordebau Ymchwil

Mae ymchwil Awel yn canolbwyntio ar ddwyieithrwydd. Yn benodol, mae ei hymchwil yn edrych ar sut all ieithoedd ryngweithio yn yr ymennydd, ac mae hi’n defnyddio nifer o ddulliau ymchwil niwrowyddonol (gan gynnwys tracio llygaid ac ERPs) i gyflawni hyn. Yn ogystal â hyn, mae Awel wedi dechrau ymchwilio i sut y caiff gerddoriaeth a cherddi eu canfod. 

Manylion Cyswllt

Dr Awel Vaughan-Evans PFHEA

Darllenydd | Reader

Ysgol Seicoleg a Gwyddorau Chwaraeon | School of Psychology and Sport Science

Dirprwy Is-ganghellor cynorthwyol (dysgu digidol a hyblyg) | Associate pro Vice-Chancellor (digital and flexible learning) 

Coleg Gwyddorau Dynol | College of Human Sciences

Prifysgol Bangor

Ystafell 107 Brigantia

01248 38 8058

Addysg / cymwysterau academaidd

  • 2023 - Profesiynol , Principal Fellow of the Higher Education Academy
  • Arall , TUAAU
  • Profesiynol , Cymrawd Addysgu - The Higher Education Academy
  • BSc
  • MSc
  • PhD
  • Profesiynol , Senior Fellow of the Higher Education Academy

Cyhoeddiadau (7)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau