Dr Awel Vaughan-Evans

Uwch Darlithydd mewn Seicoleg / Dirprwy Is-ganghellor Cynorthwyol

Contact info

Dr Awel Vaughan-Evans SFHEA

Uwch Ddarlithydd | Senior Lecturer

Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol | School of Human and Behavioural Sciences

Dirprwy Is-ganghellor cynorthwyol (dysgu hyblyg ac allymestyn) | Associate pro Vice-Chancellor (Flexible learning and outreach) 

Coleg Gwyddorau Dynol | College of Human Sciences

Prifysgol Bangor

Ystafell 107 Brigantia

01248 38 8058

Teaching and Supervision (cy)

Awel yw Dirprwy Is-ganghellor Cynorthwyol (Dysgu Hyblyg ac Allymestyn) y Brifysgol, ac mae hi'n arwain prosiect dysgu digidol y Brifysgol ar hyn o bryd. Mae hi hefyd yn uwch ddarlithydd mewn seicoleg yn yr Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol, ac felly'n cyflawni nifer o ddyletswyddau addysgol a gweinyddol gwahanol. Mae hi’n drefnydd ar ddau fodiwl dwyieithog a ddysgir ar draws y Coleg Gwyddorau Dynol, sef 'Cyflwyniad i Ymchwil' a 'Datblygu Sgiliau Ymchwil'. Yn ogystal â hyn, mae Awel yn drefnydd ar fodiwl Cymraeg yn y drydedd flwyddyn sy’n ymdrin â’r pwnc cyd-ddisgyblaethol o Niwroestheteg, ac yn arwain ar fodiwlau traethawd hir seicoleg. 

Ar hyn o bryd, mae Awel yn goruchwylio nifer o brosiectau ymchwil israddedig sy'n ymwneud â'r pynciau eang o ddwyieithrwydd, defnydd iaith, a dysgu iaith. 

Diddordebau Ymchwil

Mae ymchwil Awel yn canolbwyntio ar ddwyieithrwydd. Yn benodol, mae ei hymchwil yn edrych ar sut all ieithoedd ryngweithio yn yr ymennydd, ac mae hi’n defnyddio nifer o ddulliau ymchwil niwrowyddonol (gan gynnwys tracio llygaid ac ERPs) i gyflawni hyn. Yn ogystal â hyn, mae Awel wedi dechrau ymchwilio i sut y caiff gerddoriaeth a cherddi eu canfod. 

Manylion Cyswllt

Dr Awel Vaughan-Evans SFHEA

Uwch Ddarlithydd | Senior Lecturer

Ysgol Gwyddorau Dynol ac Ymddygiadol | School of Human and Behavioural Sciences

Dirprwy Is-ganghellor cynorthwyol (dysgu hyblyg ac allymestyn) | Associate pro Vice-Chancellor (Flexible learning and outreach) 

Coleg Gwyddorau Dynol | College of Human Sciences

Prifysgol Bangor

Ystafell 107 Brigantia

01248 38 8058

Addysg / cymwysterau academaidd

  • Arall , TUAAU
  • Profesiynol , Cymrawd Addysgu - The Higher Education Academy
  • BSc
  • MSc
  • PhD
  • Profesiynol , Senior Fellow of the Higher Education Academy

Cyhoeddiadau (7)

Gweld y cyfan

Gweithgareddau a dyfarniadau proffesiynol (16)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau