Dr Catrin Hedd Jones

Darlithydd mewn Astudiaethau Dementia (Cyfrwng Cymraeg)

Contact info

Heneiddio a Dementia @ Bangor,

Prifysgol Bangor,

Ardudwy,

Safle'r Normal,

Ffordd Caergybi,

Bangor.

Gwynedd.

LL57 2PZ

Teaching and Supervision (cy)

Rwyf yn cyfnogi a goruchwylio myfyrwyr is raddedig ac ôl raddedig mewn darlithoedd ar ddementia, heniddio ac ymddygiad o fewn y graddau Iechyd; Iechyd a Gofal a ystod o ddarlithoedd lefel 6 a 7 mewn Dementia.

Rwyf hefyd yn goruchwylio gwaith ymchwil ol-radd mewn Pontio'r Cenedlaethau, Dementia neu Heneddio.

Mae croeso i chi gysylltu a mi os oes ganddoch syniad ymchwil hoffech ei drafod yn y maesydd uchod.

Teaching and Supervision (cy)

Rwyf yn goruchwylio a chefnogi myfyrwyr is raddedig ac ol radd mewn Heneiddion Iach, Dementia a Pontio'r Cenedlaethau. 

Mae coeso i chi gysylltu os oes ganddoch syniad neu diddordeb mewn trafod ymchwil pellach yn y maesydd uchod.

Teaching and Supervision (cy)

Dirprwy Gyfarwyddwr Addysgu a Dysgu'r Coleg (Cyfrwng Cymraeg) 2021- 2022

Manylion Cyswllt

Heneiddio a Dementia @ Bangor,

Prifysgol Bangor,

Ardudwy,

Safle'r Normal,

Ffordd Caergybi,

Bangor.

Gwynedd.

LL57 2PZ

Addysg / cymwysterau academaidd

  • 2020 - Profesiynol , Cymrawd or Academi Addysg Uwch (2020)

Cyhoeddiadau (32)

Gweld y cyfan

Gweithgareddau a dyfarniadau proffesiynol (107)

Gweld y cyfan

Anrhydeddau (7)

Gweld y cyfan

Sylw ar y cyfryngau (2)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau