Dr Catrin Plumpton

Lecturer

Contact info

c.o.plumpton@bangor.ac.uk

+44 (0)1248 382857

Trosolwg

Mae Catrin yn Gymrawd Ymchwil mewn ffarmacoeconomeg yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau, ac mae ganddi gefndir mewn mathemateg a chyfrifiadura. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys modelu a methodoleg cost-effeithiol.

Mae gan Catrin radd MMath ac MSc mewn Systemau Cyfrifiadurol o Brifysgol Cymru, Bangor, a chwblhaodd ei PhD “Classification methods for fMRI data” yn 2011. Ymunodd Catrin a CHEME yn 2010 fel Swyddog Ymchwil Ystadegau Meddygol. Roedd ei phrojectau cyntaf yn cynnwys yr ‘ABC project’, astudiaeth FP7 a ariannwyd gan Ewrop ar wella parodrwydd pobl i gymryd a chadw at feddyginiaeth, pan roedd yn gyfrifol am ddatblygu methodoleg i drin data arolwg coll ac astudiaeth arbrawf dewis arwahanol ar ddewisiadau i wasanaethau strôc yng ngogledd Cymru.

Ers hynny, mae Catrin wedi gweithio ar sawl project modelu economaidd ym maes epilepsi a ffarmacogeneteg, ac mae wedi goruchwylio myfyrwyr ôl-radd economeg iechyd ym meysydd cyffuriau amddifad a ffarmacogeneteg. Ar hyn o bryd, mae Catrin yn economegydd iechyd i dreialon rheoledig ar hap ar feddyginiaethau ar gyfer epilepsi, pancreatitis llym a gwaedlif ar ôl geni.

Manylion Cyswllt

c.o.plumpton@bangor.ac.uk

+44 (0)1248 382857

Gweld graff cysylltiadau