Mrs Claire V Davis

Gweinyddwr Ymchwil

Contact info

Prifysgol Bangor
Ystafell 207, Llawr 1af Adeilad Eryri, Canolfan Rheolaeth, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG
Ffôn: 01248 388518 E-bost: bss010@bangor.ac.uk

Manylion Cyswllt

Prifysgol Bangor
Ystafell 207, Llawr 1af Adeilad Eryri, Canolfan Rheolaeth, Ffordd y Coleg, Bangor, LL57 2DG
Ffôn: 01248 388518 E-bost: bss010@bangor.ac.uk

Trosolwg

Claire Victoria Davis, Gwybodaeth Ymchwil a Rheolwr REF, a leolir yn y Swyddfa Ymchwil, Arloesi ac Effaith, yw'r pwynt cyswllt canolog ar gyfer yr holl faterion sy'n gysylltiedig â REF ar draws y Sefydliad ac mae'n chwarae rhan arwyddocaol wrth arwain monitro ymchwil i Fangor gyda'r Ymchwil ac Effaith PVC . Fe wnaeth Claire reoli cyflwyniad Ymarfer Asesu Ymchwil Bangor (RAE) yn 2008 a chyflwyno Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) yn 2014. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau ynglŷn â'r REF neu'r Asesiad Ymchwil yn gyffredinol, cysylltwch â Claire.

Gweld graff cysylltiadau