Mrs Claire V Davis

Gweinyddwr Ymchwil

Contact info

Gwasanaethau Corfforaethol: Strategaeth, Projectau a Chynllunio

Prifysgol Bangor

Ffôn: 01248 388518 E-bost: bss010@bangor.ac.uk

Manylion Cyswllt

Gwasanaethau Corfforaethol: Strategaeth, Projectau a Chynllunio

Prifysgol Bangor

Ffôn: 01248 388518 E-bost: bss010@bangor.ac.uk

Trosolwg

Claire yw'r pwynt cyswllt canolog ar gyfer yr holl faterion sy'n ymwneud â’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) ar draws y Sefydliad, ac mae'n chwarae rhan arweiniol ar draws y Brifysgol mewn perthynas â goruchwylio a rheoli gwybodaeth ymchwil ar gyfer y REF, gan gefnogi'r Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil) a’r Dirprwy Is-Ganghellor Cynorthwyol (REF) wrth ddatblygu strategaeth REF y Brifysgol.  Mae Claire hefyd yn cyfrannu at ddatblygu a gweithredu'r broses gynllunio ar gyfer y Brifysgol, gan ddarparu cefnogaeth a chyngor mewn perthynas â chynllunio strategol a busnes, a chymeradwyo rhaglenni newydd yn strategol, ar gyfer y Coleg Gwyddorau Dynol. Yn ogystal, mae Claire yn chwarae rhan arweiniol yn y gwaith o reoli, datblygu, hyrwyddo a hyfforddi ar gyfer system gwybodaeth ymchwil y Brifysgol, PURE. Mae hi'n rhoi cefnogaeth ysgrifenyddol i'r Grŵp Strategaeth Ymchwil ac  yn ysgrifennydd y Grŵp Tasg REF. Claire yw'r cynrychiolydd Cynllunio ar y Grŵp Strategaeth Ddigidol a'r Grŵp Strategaeth Iechyd a Lles.

Gweld graff cysylltiadau