Dr Colin Ridyard

Uwch Swyddog Polisi a Llywodraethu Ymchwil

Trosolwg

Mae Colin yn Swyddog Ymchwil mewn Economeg Iechyd yn y Ganolfan Gwerthuso Economeg Iechyd a Meddyginiaethau ym Mhrifysgol Bangor. Ar hyn o bryd mae'n gweithio ar ddwy astudiaeth ar y cyd ag Uned Treialon Canser Prifysgol Lerpwl (RIAltO a PACIFICO) ac mae ar Bwyllgor Llywio'r Treial am drydydd treial llawfeddygaeth clun (HipHOP). Yn ymchwilydd sydd â phrofiad dros ‘ddeng mlynedd’, mae Colin wedi gweithio ar ddwy astudiaeth bediatreg ar y cyd â Chanolfan Ymchwil Treialon Clinigol Prifysgol Lerpwl (SCIPI a CATCH). Gwnaethpwyd yr astudiaeth CATCH hefyd ar y cyd â Sefydliad Iechyd Plant Coleg Prifysgol Llundain. Maes diddordeb penodol Colin yw cymhwyso data ystadegau penodau ysbyty i werthusiadau economaidd iechyd. Mae hefyd wedi gweithio ar adeiladu a dylunio cronfa ddata DIRUM - ystorfa o holiaduron defnyddio adnoddau ar gyfer gwerthusiadau economaidd ar sail treial. Mae gan y prosiect hwn Bangor fel y prif bartner mewn cydweithrediad â Phrifysgolion Bryste, Birmingham, Sefydliad Ymchwil Iechyd Arfordirol Vancouver, ac Ysgol Economeg a Gwyddor Gwleidyddol Llundain. Yn Gemegydd Ymchwil a Datblygu trwy hyfforddi, mae Colin wedi treulio un mlynedd ar bymtheg yn y diwydiant cemegol yn gweithio gyda chynhwysion fferyllol gweithredol ac yn fwy diweddar, bum mlynedd yn Adran Gyllid Ymddiriedolaeth GIG Gogledd Orllewin Cymru fel Swyddog Moderneiddio yn gweithio ar gronfa ddata defnyddio adnoddau ymhlith pethau eraill. Enillodd ei radd gan NEWI Deeside ym 1991 a'i PhD o Brifysgol Exeter ym 1996.

Dal Grant (gan gynnwys teitl a chrynodeb byr o'r Prosiect)

Mae Colin wedi gweithio gyda'r Athro Dyfrig Hughes i sicrhau arian gan Rwydwaith Hybiau'r Cyngor Ymchwil Feddygol ar gyfer Ymchwil Methodoleg Treial (MRC HTMR) i lunio Cronfa Ddata o Offerynnau ar gyfer Mesur Defnydd Adnoddau (DIRUM). Nod y prosiect DIRUM yw creu cronfa ddata ymarferol, mynediad agored o holiaduron defnyddio adnoddau i'w defnyddio gan economegwyr iechyd prawf.

Gweithgareddau a dyfarniadau proffesiynol (3)

Gweld y cyfan

Anrhydeddau (2)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau