Mr Fergus Elliott

Contact info

Manylion Cyswllt

Trosolwg

Yn ystod fy amser fel myfyriwr israddedig fe wnes i ddatblygu diddordeb yn y cymhwysiad o technolegau IoT, ac yn yr meysydd newydd o arloesiad roeddant yn agor. Yn ystod fy PhD rydw wedi cael y cyfle i ffocysu ar cymhwysiadau newydd o'r technolegau hyn mewn amgylcheddau diwydiannol.

Diddordebau Ymchwil

Mae fy ymchwil yn canolbwyntio ar ddefnyddio Synhwyro Diwifr mewn Amgylchau Diwydiannol ar gyfer gwella prosesau cynhyrchu yn ogystal â diogelwch gweithwyr.

Addysg / cymwysterau academaidd

Gweld graff cysylltiadau