Miss Glynwen Mair Davies

Aelodaeth

Dolenni cyswllt

Contact info

Ebost Email: edp6ac@bangor.ac.uk

Trosolwg

Mae Glynwen wedi bod yn athrawes Dylunio Cynnyrch a Thechnoleg ers 2014 ac yn fwy diweddar bu’n gyfrifol am fod yn Arweinydd pwnc Technoleg Ddigidol a chydlynydd mewn ysgol uwchradd yng Ngogledd Cymru.

 

Graddiodd Glynwen gyda gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn BSc Dylunio a Thechnoleg gyda Statws Addysgu Cymwys ym Mhrifysgol Bangor yn 2014 a dyfarnwyd Ysgoloriaeth Lloyd Jones iddo am berfformiad ac arloesedd. Ers graddio mae Glynwen wedi addysgu mewn amryw o ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg a Saesneg ar draws Gogledd Cymru ac wedi ymrwymo i gynllunio a datblygu rhaglenni dysgu o fewn cwricwlwm CA3, cyrsiau Technoleg Ddigidol CA4, a Dylunio Cynnyrch hyd at CA5. Mae Glynwen yn credu'n gryf mewn datblygiad proffesiynol parhaus gan wella ei hun fel addysgwr ac mae wedi ymrwymo i ddilyn dysgu gydol oes. Yn ystod ei phrofiadau fel athrawes yn ystod ei blwyddyn ANG, penderfynodd astudio’r Radd Meistr Ôl-raddedig mewn Astudiaethau Addysg yn rhan-amser ym Mhrifysgol Bangor o 2015 i 2019. Ymrwymodd Glynwen i’r cwrs yn rhan-amser dros 4 blynedd wrth weithio’n llawn-amser fel athrawes.

 

Bu Glynwen yn ymchwilio i reoli ymddygiad yn ystod ei Gradd Meistr. Roedd ei hastudiaeth yn cynnwys athrawon newydd gymhwyso a oedd yn cynnwys sesiynau arsylwi o ddosbarthiadau CA3 gan arwain at sesiynau ymyrraeth gyda chyfranogwyr athrawon i hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol yn yr ystafell ddosbarth. Ers graddio, mae Glynwen wedi canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau arwain pellach, hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol, a chreu adnoddau i gyfoethogi profiad dysgu myfyrwyr. Mae hi hefyd wedi cymryd rhan mewn cynlluniau addysgol megis Adeiladu grym dysgu, Rhaglen gwella effeithiolrwydd athrawon, Rhaglen hwylusydd eithriadol gydag OLEVI a Rhaglen arweinydd canol gyda GwE. Mae'r rhain i gyd wedi rhoi cyfleoedd i Glynwen weithio'n effeithiol gydag aelodau eraill o staff, cynnal hyfforddiant i eraill ar ddiwrnodau HMS, bod yn fentor pwnc i athrawon cyswllt o fewn CaBan ac mentor allanol i ANG. Yn 2021, daeth Glynwen yn arweinydd a chydlynydd Digidol mewn ysgol uwchradd yng Ngogledd Cymru lle mae hi wedi cael profiad o werthuso cynnydd disgyblion i godi safonau ac arwain staff ar ddysgu digidol.

 

Ers mis Hydref 2022, mae Glynwen wedi bod yn dilyn ei diddordeb ymchwil ac addysgeg mewn rhaglen EdD gydag Ysgol Gwyddorau Addysgol Prifysgol Bangor. Mae ei hymchwil yn cynnwys rheoli cymhelliant ac ymgysylltiad dysgwyr i wella cyrhaeddiad yn yr ystafell ddosbarth. Archwilio rhaglenni addysgu sy'n gwella cymhelliant dysgwyr a dylunio ymyriadau i ddatblygu cymhelliant dysgwyr ac athrawon yn eu haddysg.

Manylion Cyswllt

Diddordebau Ymchwil

Addysg: Cymhelliant ac ymgysylltiad dysgwyr, Addysg Gynhwysol, Ymddygiad Dysgwyr, Arweinyddiaeth a Rheolaeth, Ymdeimlad o Berthyn, Grymuso a Hwyl mewn Addysg, Cwricwlwm i Gymru

Addysg / cymwysterau academaidd

  • 2019 - MA , MA Astudiaethau Addysg - Rheoli Ymddygiad , Prifysgol Bangor (2016 - 2019)
  • 2014 - BSc , BSc Dylunio a Thechnoleg gyda SAC , Prifysgol Bangor (2011 - 2014)
  • PhD , EdD - Cymhelliant ac Ymgysylltiad Dysgwyr (2022 - 2028)
Gweld graff cysylltiadau