Dr Gwion Williams

Lecturer in Finance

Contact info

Arweinydd Ymchwil Ôl-raddedig yr Ysgol

Adran: Astudiaethau Cyllidol

Lleoliad: Ystafell 0.15, Hen Goleg

Ffôn: 01248 38 3959

Ebost: gwion.williams@bangor.ac.uk

  1. 2017
  2. The Market Microstructure of Stock Futures and Equity Options

    Awdur: Benzennou, B., Ion 2017

    Goruchwylydd: ap Gwilym, O. (Goruchwylydd) & Williams, G. (Goruchwylydd)

    Traethawd ymchwil myfyriwr: Doethur mewn Athroniaeth