Dr Gwion Williams

Lecturer in Finance

Contact info

Adran: Astudiaethau Cyllidol

Lleoliad: Ystafell 0.15, Hen Goleg

Ffôn: 01248 38 3959

Ebost: gwion.williams@bangor.ac.uk

Trosolwg

Proffil

Darlithydd mewn Cyllid

Mae Gwion Williams yn Ddarlithydd Cyllid yn Ysgol Fusnes Bangor. Mae wedi bod gyda'r ysgol fusnes er 2007 pan ymgymerodd â'i gwrs MSc mewn Cyllid. Yna gweithiodd fel cynorthwyydd ymchwil ar brosiect a ariannwyd gan ESRC yn edrych ar ymddygiad rheolaeth manteisgar o gwmpas amseroedd grantiau opsiynau cyfranddaliadau yn y DU. Gwnaeth ei PhD mewn Cyllid rhwng 2009 - 2013 ym Mangor, ac mae wedi dal swydd Darlithydd mewn Cyllid ers mis Medi 2012.

Mae ei ddiddordeb ymchwil mewn statws credyd sofran a'u heffeithiau ar farchnadoedd a banciau'r byd, ac mae'n aelod o'r grŵp ymchwil statws credyd ym Mangor. Mae ganddo hefyd ddiddordebau ymchwil mewn tâl gweithredol. 

 

 

Presennol 

 • Cyfarwyddwr Rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir mewn Busnes, Rheolaeth a Marchnata (Mawrth 2021 - Presennol)
 • Cadeirydd y Bwrdd Arholi Ôl-raddedig mewn Busnes, Rheolaeth a Marchnata (Mawrth 2021 - Presennol)
 • Pwyllgor Cyswllt Staff-Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir (Mawrth 2021 - Presennol)
 • Pwyllgor Ôl-raddedig a Addysgir Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Busnes (Mawrth 2021 - Presennol)
 • Pwyllgor Addysgu a Dysgu'r YBB (Medi 2016 – Presennol)
 • Pwyllgor Addysgu a Dysgu Cyfrwng Cymraeg (Medi 2013 – Presennol)
 • Addysgu ôl-raddedig ac israddedig
 • Goruchwylio traethawd hir ôl-raddedig
 • Tiwtor Personol
 • Cymedrolwr yn y rhaglen MBA Banciwr Siartredig

 

 

Yn Flaenorol

 •  Cyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig (Awst 2017 - Medi 2020)
 • Bwrdd Ysgol Doethurol (Awst 2017 – Medi 2020)
 • Pwyllgor Ymchwil Ôl-raddedig y Coleg (Awst 2017 – Medi 2020)
 • Arweinydd Modiwlau Dulliau Meintiol (Medi 2016 – Medi 2020)
 • Dirprwy Gyfarwyddwr Ymchwil Ôl-raddedig (Medi 2015 - Awst 2017)
 • Pwyllgor Ôl-raddedig y Senedd (Medi 2015 - Awst 2017)
 • Pwyllgor Graddau Ymchwil (Medi 2015 - Awst 2017)

 

Cymwysterau

PhD mewn Cyllid

MSc mewn Cyllid

BSc mewn Astroffiseg

TYSTYSGRIF ÔL-RADDEDIG MEWN ADDYSG UWCH

 

Achrediadau

MCMI - Member of the Chartered Management Institute - cydnabyddiaeth o statws fel rheolwr proffesiynol, gan ddangos eich ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol parhaus (DPP) ac i God Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol CMI.

Teaching and Supervision (cy)

Addysgu israddedig presennol

 • ASB-1114 Business Analytics
 • ADB-1114 Dulliau Dadansoddi Busnes
 • ASB-3001 Market Risk Analytics

Addysgu ôl-raddedig presennol

 • ASB-4417 Market Risk Analytics

 

Goruchwyliaeth PhD

Cwblhawyd yn ddiweddar

 • Sandy Paola Perez Robles. 'Credit Ratings in the Insurance Sector' - 2022
 • Ho Phuong Lan Dang. 'The impact of the transactional website adoption on banks’ performance' - 2022
 • Anne Collis. Rheolaeth - 2021
 • Bouchra Benzennou. 'The Market Microstructure of Stock Futures and Equity Options' - 2017

 

Manylion Cyswllt

Adran: Astudiaethau Cyllidol

Lleoliad: Ystafell 0.15, Hen Goleg

Ffôn: 01248 38 3959

Ebost: gwion.williams@bangor.ac.uk

Cyfleoedd Prosiectau Ol-Raddedig

Byddaf yn ystyried goruchwylio ymgeiswyr eithriadol ar lefel PhD yn y meysydd ymchwil canlynol:

 • Sgoriau Credyd y Sector Ariannol
 • Sgoriau Credyd Sofran
 • Rheoleiddio a'r Asiantaethau Sgorio Credyd
 • Cyflog gweithredol

Diddordebau Ymchwil

Cyflwyniadau Cynadledda Diweddar

 • Cynhadledd Flynyddol British Accounting and Finance Association Prifysgol Nottingham Ebrill 2022 - papur gwaith o'r enw: A 'green light' for executive pay? Shareholder monitoring and pay-for-carbon performance

Gwobrau

 •  Papur gorau - 1st Conference on International, Sustainable and Climate Finance and Growth, University of Naples, "Parthenope", June 2022. Tetil y papur: A 'green light' for executive pay? shareholder monitoring and pay-for-carbon-performance. Cyd-awdur gyda Danial Hemmings a Lynn Hodgkinson. 

Cyhoeddiadau (5)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau