Dr Gwion Williams

Lecturer in Finance

Contact info

Arweinydd Ymchwil Ôl-raddedig yr Ysgol

Adran: Astudiaethau Cyllidol

Lleoliad: Ystafell 0.15, Hen Goleg

Ffôn: 01248 38 3959

Ebost: gwion.williams@bangor.ac.uk

Overview (cy)

Proffil

Darlithydd mewn Cyllid

Mae Gwion Williams yn Ddarlithydd Cyllid yn Ysgol Fusnes Bangor. Mae wedi bod gyda'r ysgol fusnes er 2007 pan ymgymerodd â'i gwrs MSc mewn Cyllid. Yna gweithiodd fel cynorthwyydd ymchwil ar brosiect a ariannwyd gan ESRC yn edrych ar ymddygiad rheolaeth manteisgar o gwmpas amseroedd grantiau opsiynau cyfranddaliadau yn y DU. Gwnaeth ei PhD mewn Cyllid rhwng 2009 - 2013 ym Mangor, ac mae wedi dal swydd Darlithydd mewn Cyllid ers mis Medi 2012.

Mae ei ddiddordeb ymchwil mewn statws credyd sofran a'u heffeithiau ar farchnadoedd a banciau'r byd, ac mae'n aelod o'r grŵp ymchwil statws credyd ym Mangor. Ar hyn o bryd mae'n cyd-oruchwylio un myfyriwr PhD.

Mae ei ddiddordebau addysgu mewn dulliau meintiol, peirianneg ariannol, modelu ariannol, econometreg ariannol a dulliau ymchwil.

 

Cyfrifoldebau yn Ysgol Fusnes Bangor

 • Arweinydd Ymchwil Ôl-raddedig
 • Cydlynydd Rhaglen Hyfforddiant Doethurol
 • Cydlynydd Cyfres Seminar Ymchwil Ôl-raddedig
 • Pwyllgor Addysgu a Dysgu – Pennaeth Modiwlau Meintiol
 • Pwyllgor Addysgu a Dysgu Cyfrwng Cymraeg
 • Addysgu ôl-raddedig ac israddedig
 • Tiwtor Personol

Cymwysterau

PhD mewn Cyllid

MSc mewn Cyllid

BSc mewn Astroffiseg

Teaching and Supervision (cy)

Addysgu israddedig

 • ASB-1114 Business Analytics
 • ADB-1114 Dulliau Dadansoddi Busnes
 • ADB-2111 Dulliau Ystadegol
 • ASB-3001 Market Risk Analytics

Addysgu ôl-raddedig

 • ASB-4417 Market Risk Analytics
 • ASB-4909 Finance Dissertation 
 • ASB-4910 Financial Research and CFA series

 

Goruchwyliaeth PhD

Cyfredol

 • Sandy Paola Perez Robles. 'Credit Ratings in the Insurance Sector'

Cwblhawyd yn ddiweddar

 • Bouchra Benzennou. 'The Market Microstructure of Stock Futures and Equity Options'

 

Contact Info (cy)

Arweinydd Ymchwil Ôl-raddedig yr Ysgol

Adran: Astudiaethau Cyllidol

Lleoliad: Ystafell 0.15, Hen Goleg

Ffôn: 01248 38 3959

Ebost: gwion.williams@bangor.ac.uk

Cyfleoedd Prosiectau Ol-Raddedig

Byddaf yn ystyried goruchwylio ymgeiswyr eithriadol ar lefel PhD yn y meysydd ymchwil canlynol:

 • Sgoriau Credyd y Sector Ariannol
 • Sgoriau Credyd Sofran
 • Rheoleiddio a'r Asiantaethau Sgorio Credyd
 • Cyflog gweithredol

Cyhoeddiadau (4)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau