Dr Gwion Williams

Lecturer in Finance

Contact info

Adran: Astudiaethau Cyllidol

Lleoliad: Ystafell 0.15, Hen Goleg

Ffôn: 01248 38 3959

Ebost: gwion.williams@bangor.ac.uk

Trosolwg

Proffil

Darlithydd mewn Cyllid

Mae Gwion Williams yn Ddarlithydd Cyllid yn Ysgol Fusnes Bangor. Mae wedi bod gyda'r ysgol fusnes er 2007 pan ymgymerodd â'i gwrs MSc mewn Cyllid. Yna gweithiodd fel cynorthwyydd ymchwil ar brosiect a ariannwyd gan ESRC yn edrych ar ymddygiad rheolaeth manteisgar o gwmpas amseroedd grantiau opsiynau cyfranddaliadau yn y DU. Gwnaeth ei PhD mewn Cyllid rhwng 2009 - 2013 ym Mangor, ac mae wedi dal swydd Darlithydd mewn Cyllid ers mis Medi 2012.

Mae ei ddiddordeb ymchwil mewn statws credyd sofran a'u heffeithiau ar farchnadoedd a banciau'r byd, ac mae'n aelod o'r grŵp ymchwil statws credyd ym Mangor. Mae ganddo hefyd ddiddordebau ymchwil mewn tâl gweithredol. Ar hyn o bryd mae'n cyd-oruchwylio dau ymchwilwyr PhD.

Mae ei ddiddordebau addysgu mewn dulliau meintiol, peirianneg ariannol, modelu ariannol, econometreg ariannol a dulliau ymchwil.

 

Cyfrifoldebau yn Ysgol Fusnes Bangor

 • Gweithgor Ymchwil ac Effaith
 • Pwyllgor Addysgu a Dysgu Cyfrwng Cymraeg
 • Addysgu ôl-raddedig ac israddedig
 • Tiwtor Personol

 

Cyfrifoldebau Eraill ym Mhrifysgol Bangor

Cymedrolwr modiwl yn rhaglen MBA y Banciwr Siartredig ar gyfer y modiwl Dadansoddiad Ariannol. Cyn cymedrolwr modiwl yn y modiwl Cyllid Corfforaethol. Mae hefyd wedi cynnal darlleniadau academaidd ar gyfer y ddau fodiwl.

 

Cymwysterau

PhD mewn Cyllid

MSc mewn Cyllid

BSc mewn Astroffiseg

Teaching and Supervision (cy)

Addysgu israddedig

 • ASB-1114 Business Analytics
 • ADB-1114 Dulliau Dadansoddi Busnes
 • ADB-2111 Dulliau Ystadegol
 • ASB-3001 Market Risk Analytics

Addysgu ôl-raddedig

 • ASB-4417 Market Risk Analytics
 • ASB-4909 Finance Dissertation 
 • ASB-4910 Financial Research and CFA series

 

Goruchwyliaeth PhD

Cyfredol

 • Sandy Paola Perez Robles. 'Credit Ratings in the Insurance Sector'
 • Ho Phuong Lan Dang. 'The impact of the transactional website adoption on banks’ performance'

Cwblhawyd yn ddiweddar

 • Bouchra Benzennou. 'The Market Microstructure of Stock Futures and Equity Options'

 

Manylion Cyswllt

Adran: Astudiaethau Cyllidol

Lleoliad: Ystafell 0.15, Hen Goleg

Ffôn: 01248 38 3959

Ebost: gwion.williams@bangor.ac.uk

Cyfleoedd Prosiectau Ol-Raddedig

Byddaf yn ystyried goruchwylio ymgeiswyr eithriadol ar lefel PhD yn y meysydd ymchwil canlynol:

 • Sgoriau Credyd y Sector Ariannol
 • Sgoriau Credyd Sofran
 • Rheoleiddio a'r Asiantaethau Sgorio Credyd
 • Cyflog gweithredol

Cyhoeddiadau (5)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau