Dr Holly Whiteley

Research Officer (Health Economics)

Contact info

h.whiteley@bangor.ac.uk

+44 (0)1248 388896

@DrHollyWhiteley

Fel Swyddog Ymchwil yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME), Prifysgol Bangor, mae gennyf ddiddordeb mawr yn effaith a chynaliadwyedd ymyriadau iechyd cyhoeddus ataliol yn y gymuned, yn enwedig rhagnodi cymdeithasol a phresgripsiynu cymdeithasol gwyrdd - gyda’r bwriad o lleihau'r baich cynyddol ar ein system iechyd a gofal cymdeithasol a'i chryfhau. Mae gennyf hefyd ddiddordeb cyffredinol yn y cysylltiadau rhwng iechyd, lles, cysylltiad â'r amgylchedd/ natur a chynaliadwyedd.

Manylion Cyswllt

h.whiteley@bangor.ac.uk

+44 (0)1248 388896

@DrHollyWhiteley

Fel Swyddog Ymchwil yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME), Prifysgol Bangor, mae gennyf ddiddordeb mawr yn effaith a chynaliadwyedd ymyriadau iechyd cyhoeddus ataliol yn y gymuned, yn enwedig rhagnodi cymdeithasol a phresgripsiynu cymdeithasol gwyrdd - gyda’r bwriad o lleihau'r baich cynyddol ar ein system iechyd a gofal cymdeithasol a'i chryfhau. Mae gennyf hefyd ddiddordeb cyffredinol yn y cysylltiadau rhwng iechyd, lles, cysylltiad â'r amgylchedd/ natur a chynaliadwyedd.

Cyhoeddiadau (2)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau