Dr Jean Davies

Darlithydd mewn Gwyddorau Gofal Iechyd (Nyrsio Plant)

  1. 2023
  2. VIEWS AND EXPERIENCES OF CHILDREN LIVING WITH DISABILITIES AND COMPLEX HEALTH NEEDS, AND THOSE OF THEIR FAMILIES

    Awdur: Davies, J., 6 Tach 2023

    Goruchwylydd: Lynch, M. (Unigolyn allanol) (Goruchwylydd) & Davies Abbott, I. (Goruchwylydd)

    Traethawd ymchwil myfyriwr: Doethuriaethau Proffesiynol