Dr Jessica Clapham

Goruchwyliwr PhD

Contact info

Swydd: Cydlynydd Rhaglen MA TEFL

E-bost: j.j.clapham@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 388702

Lleoliad: Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau a Ieithyddiaeth Ysfafell 206, 41-47 Ffordd y Coleg,

Prifysgol Bangor.

Manylion Cyswllt

Swydd: Cydlynydd Rhaglen MA TEFL

E-bost: j.j.clapham@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 388702

Lleoliad: Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau a Ieithyddiaeth Ysfafell 206, 41-47 Ffordd y Coleg,

Prifysgol Bangor.

Trosolwg

Bywgraffiad

Mae Dr Jessica Clapham yn Gydlynydd Rhaglen MA TEFL, Prifysgool Bangor. Fe'i haddysgwyd yn PCB a Phrifysgol Caerdydd a chafodd radd BA mewn Llenyddiaeth Saesneg ac (yn 1994) radd MA mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol. Mae wedi gweithio fel athrawes yn Sudan a Tsieina a gweithredu fel ymgynghorydd a hyfforddwr llythrennedd yn Jamaica, Lesotho, a Pacistan. Ar hyn o bryd mae'n darlithio ar raglenni ol raddedig mewn Dwyieithrwydd, EAL. Yn ogystal mae'n addysgu ar raglenni ôl-radd, gan asesu traethodau hir PhD/MA ar Cynllunio Ieithyddol. Mae'n gyfrifol am marchnata a mynediad yn LLL.

Chwaraeodd ran allweddol yn sefydlu'r Project Cymru-Jamaica ac mae wedi cyd-ysgrifennu erthyglau ar gyfer English in Education ac Education Transactions. Hefyd ysgrifennodd bennod ar Ddwyieithrwydd gyda'r Athro Colin Baker. Mae hefyd yn cyfrannu at adolygiadau ar faterion addysgol.

Cyfrifoldebau

• Cydlynydd y rhaglen MA TEFL.
• Cydlynydd ar gyfer myfyrwyr tramor sy'n ymweld ar adran.
• Cynrychiolydd adrannol ar y Fforwm EES ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang  
• Cynrychiolydd adrannol ar Grwp Tasg Llyfrgell y Brifysgol
• Aelod o'r Is-Bwyllgor ar gyfer Ymchwil

Cymwysterau

Doethuriaeth Addysg Exeter.

BA (Anrhydedd) mewn Llenyddiaeth Saesneg, Prifysgol Cymru, Bangor
TAR Uwchradd Saesneg, Prifysgol Cymru, Caerdydd
Cert TEFLA, Godmer House, Rhydychen
MA mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol, Prifysgol Cymru, Bangor.

Diddordebau Ymchwil

Teaching and Supervision (cy)

Dysgu presennol


• Ieithyddiaeth gymdeithasol, gan gyfeirio'n benodol at ddamcaniaeth agwedd
• Ymwybyddiaeth iaith
• Methodoleg addysgu ESL/EAL

Diddordebau Ymchwil

Meysydd ymchwil

• Addysg Amlieithog
• Materion addysg ddatblygu: datblygu ymwybyddiaeth fyd-eang
• Agweddau ar berfformiad ysgrifenedig mewn lleoliadau dwyieithog
• Meithrin ail iaith mewn dosbarth amlieithog
• Agweddau at Greol Jamaicaidd yn Jamaica.

Projectau

• LLAWEN rhwydwaith meta ieithyddiaeth ar gyfer athrawon a mentoriaid.

• Cyswllt Lesotho - Llythrennedd i Ffigurau Mamol, 2003
• Project Llythrennedd UMEED Pacistan, 2004 ymlaen
• Sgiliau Entrepreneuriaeth a Meddwl Dynamo – Darparwr HMS ar gyfer Athrawon CA1-CA4, 2005-2007

Arall

Dolennau

Gellir gweld gwaith project ar gyfer y Project Cymru-Jamaica yn
http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/slavestoslate/default.html

Cyhoeddiadau (3)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau