Dr Jessica Clapham

Dyletswyddau Ychwanegol, Darlithydd mewn Addysg

Contact info

Swydd: Cydlynydd Rhaglen Doethuriaeth Mewn Addysg (Saesneg)

E-bost: j.j.clapham@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 383088

Lleoliad: Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau a Ieithyddiaeth Ysfafell 206, 41-47 Ffordd y Coleg,

Prifysgol Bangor.

Contact Info (cy)

Swydd: Cydlynydd Rhaglen Doethuriaeth Mewn Addysg (Saesneg)

E-bost: j.j.clapham@bangor.ac.uk

Ffôn: 01248 383088

Lleoliad: Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau a Ieithyddiaeth Ysfafell 206, 41-47 Ffordd y Coleg,

Prifysgol Bangor.

Overview (cy)

Bywgraffiad

Mae Dr Jessica Clapham yn Gydlynydd Rhaglen EdD yn yr Ysgol Addysg, Prifysgool Bangor. Fe'i haddysgwyd yn PCB a Phrifysgol Caerdydd a chafodd radd BA mewn Llenyddiaeth Saesneg ac (yn 1994) radd MA mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol. Mae wedi gweithio fel athrawes yn Sudan a Tsieina a gweithredu fel ymgynghorydd a hyfforddwr llythrennedd yn Jamaica, Lesotho, a Pacistan. Ar hyn o bryd mae'n darlithio ar raglenni ol raddedig mewn Dwyieithrwydd, EAL. Yn ogystal mae'n addysgu ar raglenni ôl-radd, gan ases traethodau hir ar y Cwrs TAR Cynradd, ac mae hefyd yn cyflwyno modiwl MA mewn TESOL.

Fel Tiwtor Blwyddyn 3 mae Jessica'n gyfrifol am roi cyngor i israddedigion ar yrfaoedd ac mae'n gadeirydd Grwp Tasg y Llyfrgell. Mae'n cynorthwyo hefyd gyda chynnal y rhaglen MA/MEd, TAR Uwchradd Saesneg, a Phanel Staff-Myfyrwyr yr Ysgol Addysg.

Chwaraeodd ran allweddol yn sefydlu'r Project Cymru-Jamaica gyda Sheila Bennell a Lorna Egan ac mae wedi cyd-ysgrifennu erthyglau ar gyfer English in Education ac Education Transactions. Hefyd ysgrifennodd bennod ar Ddwyieithrwydd gyda'r Athro Colin Baker. Mae hefyd yn cyfrannu at adolygiadau ar faterion addysgol.

Cyfrifoldebau

• Cydlynydd y rhaglen Doethuriaieth Mewn Addysg (EdD)
• Cydlynydd ar gyfer myfyrwyr tramor sy'n astudio Saesneg mewn Addysg
• Cynrychiolydd adrannol ar y Fforwm EES ar gyfer Dinasyddiaeth Fyd-eang
• Goruchwylio athrawon dan hyfforddiant traethawd ymchwil TAR
• Cynrychiolydd adrannol ar Grwp Tasg Llyfrgell y Brifysgol
• Aelod o'r Is-Bwyllgor ar gyfer Ymchwil mewn Addysg

Cymwysterau

Doethuriaeth Addysg Exeter.

BA (Anrhydedd) mewn Llenyddiaeth Saesneg, Prifysgol Cymru, Bangor
TAR Uwchradd Saesneg, Prifysgol Cymru, Caerdydd
Cert TEFLA, Godmer House, Rhydychen
MA mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol, Prifysgol Cymru, Bangor.

Diddordebau Ymchwil

Teaching and Supervision (cy)

Dysgu presennol


• Ieithyddiaeth gymdeithasol, gan gyfeirio'n benodol at ddamcaniaeth agwedd
• Ymwybyddiaeth iaith
• Methodoleg addysgu ESL/EAL
• Llenyddiaeth a sgiliau meddwl plant
• Dwyieithrwydd, addysg ddwyieithog a dwylythrennedd
• Iaith drafodaethol mewn Dylunio a Thechnoleg

Diddordebau Ymchwil

Meysydd ymchwil

• Addysg Amlieithog
• Materion addysg ddatblygu: datblygu ymwybyddiaeth fyd-eang
• Agweddau ar berfformiad ysgrifenedig mewn lleoliadau dwyieithog
• Meithrin ail iaith mewn dosbarth amlieithog
• Agweddau at Greol Jamaicaidd yn Jamaica.

Projectau

• LLAWEN rhwydwaith meta ieithyddiaeth ar gyfer athrawon a mentoriaid.

• Cyswllt Lesotho - Llythrennedd i Ffigurau Mamol, 2003
• Project Llythrennedd UMEED Pacistan, 2004 ymlaen
• Sgiliau Entrepreneuriaeth a Meddwl Dynamo – Darparwr HMS ar gyfer Athrawon CA1-CA4, 2005-2007

Other (cy)

Dolennau

Gellir gweld gwaith project ar gyfer y Project Cymru-Jamaica yn
http://www.ngfl-cymru.org.uk/vtc/slavestoslate/default.html

Cyhoeddiadau (4)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau