Dr Llinos Spencer

Research Officer (LLAIS), Swyddog Ymchwil

Contact info

Dr Llinos Haf Spencer

Swyddog Ymchwil ar gyfer NWORTH (LLAIS) a CHEME (HCEC)

l.spencer@bangor.ac.uk

01248 38 3171

Rhif adnabod Orchid: https://orcid.org/0000-0002-7075-8015

Trosolwg

Dr Llinos Haf Spencer
Mae Llinos yn Swyddog Ymchwil yn CHEME ac yn Swyddog Ymchwil ar gyfer LLAIS (Gwasanaeth Cefnogi Isadeiledd Ymwybyddiaeth Iaith) ar gyfer Uned Treialon Clinigol NWORTH ym Mhrifysgol Bangor. Mae gan Llinos radd (1995) a PhD (2000) mewn Seicoleg o Brifysgol Lerpwl, ac mae wedi gweithio fel Cymrawd Dysgu a Swyddog Ymchwil ar amrywiol brosiectau ymchwil cysylltiedig ag iechyd ym Mhrifysgol Bangor er 1999. Mae prosiectau ymchwil yn cynnwys astudiaethau ar ddilyniant canser gynaecolegol (TOPCAT-G), diabetes math-1 mewn plant (Prosiect EPIC), gofal diwedd oes (Prosiect Fy Newisiadau/My Choices), ymwybyddiaeth o’r Gymraeg mewn gofal iechyd, trosglwyddo’r Gymraeg o fewn y teulu (Twf ac ymlaen), ac Ail-feddwl cyrhaeddiad a thlodi mewn addysg wledig (REAP) i enwi ond rhai prosiectau. Roedd Llinos hefyd yn gyd-awdur ar adroddiad Byw yn dda yn hirach ac adroddiad Lles mewn gwaith CHEME a ariannwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.Mae gan Llinos ddiddordeb arbennig yn iechyd a lles pobl sy'n byw yng Nghymru ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar amrywiol astudiaethau. Mae hi'n datblygu ceisiadau ymchwil, gwneud adolygiadau cyflym o'r dystiolaeth ar gyfer cwestiynau ymchwil sy'n ymwneud â COVID-19, ac yn gweithio ar hap-dreialon rheoledig (e.e. FEMUR III) yn ogystal â bod yn arweinydd ar gyfer cyfranogiad ac ymgysylltiad y cyhoedd a chleifion ar gyfer Economeg Iechyd a Gofal Cymru (HCEC).

Manylion Cyswllt

Dr Llinos Haf Spencer

Swyddog Ymchwil ar gyfer NWORTH (LLAIS) a CHEME (HCEC)

l.spencer@bangor.ac.uk

01248 38 3171

Rhif adnabod Orchid: https://orcid.org/0000-0002-7075-8015

Teaching and Supervision (cy)


2il Oruchwyliwr

KESS Gradd Meistr drwy Ymchwil Student Abraham Makanjuola - Presgripsiwn cymdeithasol

2il Oruchwyliwr

KESS Gradd Meistr drwy Ymchwil Student Gwenlli Thomas - Presgripsiwn cymdeithasol yn Nyffryn Nantlle

 2il Oruchwyliwr

Chowdhury, Farhan (PhD Hunan gyllidol)

Ysgol Gwyddorau Iechyd

Gweld graff cysylltiadau