Dr Llinos Spencer

Swyddog Ymchwil

Contact info

Dr Llinos Haf Spencer

Swyddog Ymchwil CHEME 

l.spencer@bangor.ac.uk

01248 38 3171

Ystafell 101, Neuadd Ardudwy, Safle'r Normal, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2PZ

Rhif adnabod Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7075-8015

Cyfrif Google Scholar: https://scholar.google.co.uk/citations?user=GQoRDHEAAAAJ&hl=en

Trosolwg

Mae Dr Llinos Haf Spencer yn Swyddog Ymchwil ym Mhrifysgol Bangor, yn gweithio yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME). Mae’n gyd-ymgeisydd ar Ganolfan Dystiolaeth newydd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ac yn gweithio ar brosiectau gan gynnwys CYMELL, MAP ALLIANCE, a FEMUR III ac astudiaethau eraill sy’n gysylltiedig ag Economeg Iechyd a Gofal Cymru (HCEC). Mae gan Llinos ddiddordeb arbennig yn iechyd a lles pobl sy’n byw yng Nghymru. Hi yw arweinydd Gogledd Cymru ar gyfer cynnwys cleifion a’r cyhoedd ac ymgysylltu â HCEC. Mae gan Llinos radd (1995) a PhD (2000) mewn Seicoleg o Brifysgol Lerpwl.

Manylion Cyswllt

Dr Llinos Haf Spencer

Swyddog Ymchwil CHEME 

l.spencer@bangor.ac.uk

01248 38 3171

Ystafell 101, Neuadd Ardudwy, Safle'r Normal, Prifysgol Bangor, Bangor, Gwynedd, LL57 2PZ

Rhif adnabod Orcid: https://orcid.org/0000-0002-7075-8015

Cyfrif Google Scholar: https://scholar.google.co.uk/citations?user=GQoRDHEAAAAJ&hl=en

Teaching and Supervision (cy)


2il Oruchwyliwr

KESS Gradd Meistr drwy Ymchwil Student Abraham Makanjuola - Presgripsiwn cymdeithasol

2il Oruchwyliwr

KESS Gradd Meistr drwy Ymchwil Student Gwenlli Thomas - Presgripsiwn cymdeithasol yn Nyffryn Nantlle

 

Cyhoeddiadau (88)

Gweld y cyfan

Anrhydeddau (1)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau