Dr Llinos Spencer

Swyddog Ymchwil, Research Officer (LLAIS)

Contact info

Dr Llinos Haf Spencer

Swyddog Ymchwil ar gyfer NWORTH (LLAIS) a CHEME (HCEC)

l.spencer@bangor.ac.uk

01248 38 3171

Rhif adnabod Orchid: https://orcid.org/0000-0002-7075-8015

Trosolwg

Mae Dr Llinos Haf Spencer yn Swyddog Ymchwil ym Mhrifysgol Bangor ac yn gweithio yn y Ganolfan Economeg Iechyd a Gwerthuso Meddyginiaethau (CHEME) ac yn NWORTH (Uned Treialon Gogledd Cymru). Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar gwestiynau adolygiad cyflym sy’n ymwneud â COVID-19 ar gyfer Canolfan Dystiolaeth COVID-19 Cymru (WCEC). Mae hi hefyd yn gweithio ar brosiectau fel MAP ALLIANCE, FEMUR III ac astudiaethau eraill sy’n gysylltiedig ag Economeg Iechyd a Gofal Cymru (HCEC). Mae gan Llinos ddiddordeb arbennig yn iechyd a lles pobl sy’n byw yng Nghymru. Hi yw arweinydd Gogledd Cymru HCEC ar gyfer cynnwys cleifion a’r cyhoedd mewn ymchwil iechyd a gofal. Mae gan Llinos radd (1995) a PhD (2000) mewn Seicoleg o Brifysgol Lerpwl.

Manylion Cyswllt

Dr Llinos Haf Spencer

Swyddog Ymchwil ar gyfer NWORTH (LLAIS) a CHEME (HCEC)

l.spencer@bangor.ac.uk

01248 38 3171

Rhif adnabod Orchid: https://orcid.org/0000-0002-7075-8015

Teaching and Supervision (cy)


2il Oruchwyliwr

KESS Gradd Meistr drwy Ymchwil Student Abraham Makanjuola - Presgripsiwn cymdeithasol

2il Oruchwyliwr

KESS Gradd Meistr drwy Ymchwil Student Gwenlli Thomas - Presgripsiwn cymdeithasol yn Nyffryn Nantlle

 2il Oruchwyliwr

Chowdhury, Farhan (PhD Hunan gyllidol)

Ysgol Gwyddorau Iechyd

Cyhoeddiadau (73)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau