Dr Llinos Spencer

Swyddog Ymchwil

Contact info

Dr Llinos Haf Spencer

Swyddog Ymchwil ar gyfer NWORTH (LLAIS) a CHEME (WHESS)

l.spencer@bangor.ac.uk

01248 38 3171

Overview (cy)

Dr Llinos Haf Spencer
Mae Llinos yn Swyddog Ymchwil yn CHEME ac yn Swyddog Ymchwil ar
gyfer LLAIS (Gwasanaeth Cefnogi Isadeiledd Ymwybyddiaeth Iaith) ar gyfer
Uned Treialon Clinigol NWORTH ym Mhrifysgol Bangor. Mae gan Llinos radd
(1995) a PhD (2000) mewn Seicoleg o Brifysgol Lerpwl, ac mae wedi gweithio
fel Cymrawd Dysgu a Swyddog Ymchwil ar amrywiol brosiectau ymchwil
cysylltiedig ag iechyd ym Mhrifysgol Bangor er 1999. Mae prosiectau ymchwil yn
cynnwys astudiaethau ar ddilyniant canser gynaecolegol (TOPCAT-G), diabetes
math-1 mewn plant (Prosiect EPIC), gofal diwedd oes (Prosiect Fy Newisiadau/
My Choices), ymwybyddiaeth o’r Gymraeg mewn gofal iechyd, trosglwyddo’r
Gymraeg o fewn y teulu (Twf ac ymlaen), ac Ail-feddwl cyrhaeddiad a thlodi
mewn addysg wledig (REAP) i enwi ond rhai prosiectau. Roedd Llinos hefyd yn
gyd-awdur ar adroddiad Byw yn dda yn hirach CHEME a ariannwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru.
Mae gan Llinos ddiddordeb arbennig mewn iechyd a lles pobl sy’n byw yng Nghymru.

Contact Info (cy)

Dr Llinos Haf Spencer

Swyddog Ymchwil ar gyfer NWORTH (LLAIS) a CHEME (WHESS)

l.spencer@bangor.ac.uk

01248 38 3171

Teaching and Supervision (cy)


2il Oruchwyliwr

KESS Gradd Meistr drwy Ymchwil Student Abraham Makanjuola - Presgripsiwn cymdeithasol

Cyhoeddiadau (50)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau