Miss Lois Nash

Darlithydd yn y Gyfraith (cyfrwng Cymraeg)

Contact info

Swydd:  Darlithydd

Ebost:      lsn19vrj@bangor.ac.uk

Lleoliad: 401, New Arts

Manylion Cyswllt

Swydd:  Darlithydd

Ebost:      lsn19vrj@bangor.ac.uk

Lleoliad: 401, New Arts

Trosolwg

Deuthum i Brifysgol Bangor yn 2019 i astudio am PhD mewn Cyfraith Droseddol, ar ôl cwblhau fy LLB yn y Gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cwblheais yr LPC gydag LLM mewn Ymarfer Cyfreithiol Proffesiynol yn 2022 o Brifysgol y Gyfraith (University of Law).

Mae fy ymchwil doethur yn canolbwyntio ar Ladd Trugaredd ac Ewthanasia o fewn cyd-destun Cyfraith Droseddol. Fel y mae fy mhrosiect PhD yn ei awgrymu, mae fy niddordebau academaidd yn perthyn i Gyfraith Droseddol a Meddygol. Yn fwy penodol amddiffynfeydd i lofruddiaeth.

Gan fod gennyf ddiddordeb brwd mewn Cyfraith Droseddol, rwy'n dysgu'r modiwlau Cyfraith Droseddol a Thystiolaeth Droseddol. Rwyf hefyd yn dysgu modiwlau cyfrwng Cymraeg megis Datganoli a Materion Cyfoes mewn Cyfraith Trosedd.

Teaching and Supervision (cy)

 • Datganoli
 • Materion Cyfoes mewn Cyfraith Trosedd
 • Cyfraith Trosedd
 • Cyfraith Tystiolaeth
 • Cyfraith Teulu a Lles 
 • Cyfraith Cytundebau (Tiwtor cyfrwng Cymraeg)
 • Sgiliau Cyfreithiol (Tiwtor cyfrwng Cymraeg)
 • Traethawd Hir

Arall

Rolau Gweinyddol

 • Tiwtor Personol
 • Swyddog Cyswllt Ysgolion ar gyfer Ysgol Hanes, Y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithasol
 • Aelod o'r Pwyllgor Materion Cymraeg

Membership

 • SLS – Society for Legal Scholars

 • SLSA – Socio-Legal Studies Association

 • Coleg Cymraeg Cenedlaethol – Darlithydd Cysylltiol 

Addysg / cymwysterau academaidd

 • 2022 -
 • 2018 - Baglor yn y Cyfreithiau
Gweld graff cysylltiadau