Miss Nia Jones

Trosolwg

Rwy'n ymchwilydd PhD, yn arbenigo mewn modelu arfordirol a llygredd plastig gan ymchwilio i'r prosesau sy'n rheoli symudiad microblastig wrth iddo symud o'r ddaear i'r mor.

Rwyf hefyd yn Swyddog Ymchwil ar gyfer y prosiect 'Plastic Vectors' a ariennir gan NERC sy'n ymchwilio i beth sy'n reoli batrymau gwasgariad macroplastigion a microblastigau, gan gynnwys eu rhyngweithiau â micro-organebau pathogenig.

Mae gen i ddiddordeb mawr mewn cyfathrebu gwyddoniaeth a'r ffordd orau i ni gyfathrebu materion amgylcheddol allweddol i gynulleidfaoedd amrywiol. Rwy’n sylwebydd cyson ar faterion cadwraeth forol ar BBC Radio Cymru ac wedi ymddangos ar raglenni teledu S4C, BBC Wales a sianel 5.

Diddordebau Ymchwil

Rwy'n ymchwilydd PhD a ariennir gan NERC trwy Raglen Hyfforddiant Doethurol Envision, ac nawr yn fy mlwyddyn olaf o astudio. Trwy ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau modelu rhifiadol, ymchwiliaf i rôl blaenau (fronts) a llifau eilaidd (secondary flows) ar wasgariad microblastig a sut mae’r prosesau hyn yn effeithio ar sut mae llygredd plastig yn cael eu cludo o’r ddaear i’r môr. Yn ogystal â’m hastudiaethau PhD, rwyf hefyd yn Swyddog Ymchwil mewn Modelu Arfordirol yn datblygu technegau modelu i helpu ragweld a deall prosesau gwasgaru mewn amgylcheddau aberol fel rhan o’r Prosiect 'Plastic Vectors' a ariennir gan NERC.

Manylion Cyswllt

E-bost: niajones@bangor.ac.uk

Trydar: @_niahjones

Teaching and Supervision (cy)

Goruchwyliaeth:

Rwyf wedi goruchwylio 3 phrosiect myfyrwyr hyd at eu cwblhau fel cyd-oruchwyliwr:

William James (MSci, Bioleg y Môr a Sŵoleg, 2022): Ymchwilio i amrywioldeb gofodol ac amserol microblastigau yn Afon Menai Stephanie Barton (MSc, Bioleg y Môr, 2021): Mapio amrywioldeb gofodol ac amserol microblastigau ym Môr Iwerddon
Amelia Bywater (MSc, Diogelu’r Amgylchedd Morol, 2021): Ymchwilio i lygredd microplastig yn Aber Afon Conwy

Cynorthwyydd Dysgu:

Rwyf wedi bod yn arddangoswr ac yn gynorthwyydd dysgu ar y modiwlau canlynol o fewn Ysgolion y Gwyddorau Eigion a Naturiol, Prifysgol Bangor:

OSX-1002: Marine Biology Practical 1OSX-1007: Marine BiogeochemistryOSX-2003: Marine Biology Practical IIOSX-2007: Ship Based Field Course
OSX-3016: Ocean ModellingOSX-3018: Numerical Methods for Oceanographers
BSX-3072: Science Communication Skills  

 

Gweithdai a Seminarau:

Wrth astudio ar gyfer fy PhD rwyf wedi datblygu a hwyluso tair cyfres o weithdai ar wahanol agweddau ar raglennu a modelu rhifiadol:

2023 | Beginner Python for Ocean Sciences 
2022 | British Council funded Particle Tracking Workshops
2021 | Bangor University Delf3D FM Workshops

 

Grantiau a Projectau

Arall

Addysg / cymwysterau academaidd

  • 2019 - BSc , Daearyddiaeth Amgylcheddol (2016 - 2019)

Cyhoeddiadau (3)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau