Dr Rhys ap Gwilym

Uwch Ddarlithydd

Contact info

Hen Goleg 1.16

Overview (cy)

Mae Dr Rhys ap Gwilym yn Uwch Ddarlithydd mewn Economeg yn Ysgol Fusnes Prifysgol Bangor. Hyfforddodd fel macroeconomydd ym Mhrifysgol Caerdydd, gan ennill ei PhD ar "Ymhlygiadau Macroeconomaidd Fodelau Cyllid Ymddygiadol" yn 2009. Mae ei ymchwil academaidd wedi cynnwys datblygu modelau sy'n cyflwyno ffactorau ymddygiadol yn ddadansoddiad macro-economaidd (gan gynnwys modelau DSGE) a dadansoddiad o offerynnau ariannol mewn modelau cydbwysedd cyffredinol. Mae wedi cyhoeddi mewn cylchgronau gan gynnwys Journal of Banking and Finance, Economic Letters a'r Southern Economic Journal.

Yn fwy diweddar, mae ei ddiddordebau ymchwil wedi esblygu i gynnwys Economeg Gofodol. Ar hyn o bryd mae'n gweithio ar brosiect sy'n edrych ar sut mae gwahaniaethau daearyddol mewn mynediad at gyllid yn dylanwadu ar wahaniaethau economaidd rhanbarthol; yn enwedig y cysylltiadau rhwng ariannoliad tir a ddatblygiad economaidd rhanbarthol.

Mae gan Rhys ddiddordeb cryf mewn polisi datblygu rhanbarthol a'i rôl yng Nghymru yn arbennig. Mae'n aelod o Grŵp Polisi Economaidd y Sefydliad Materion Cymreig, lle bu'n ymwneud â datblygu papurau trafod ar economi Cymru. Yn ddiweddar, cyfrannodd at y "bwrdd crwn arbenigol ar sylfaen dreth Cymru a'r goblygiadau ar gyfer polisi cyhoeddus".

Teaching and Supervision (cy)

CORE Economics (ASB-1300)

Current Issues in Economics: BREXIT; Regional Economic Policy (ASB-2320/3320)

Industrial Organisation (ASB-3514)

Contact Info (cy)

Hen Goleg 1.16

Cyhoeddiadau (6)

Gweld y cyfan

Gweithgareddau a dyfarniadau proffesiynol (1)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau