Mrs Sheila Brown

Lecturer in Healthcare Sciences (Midwifery)

Contact info

E-bost: s.j.s.brown@bangor.ac.uk

Manylion Cyswllt

E-bost: s.j.s.brown@bangor.ac.uk

Diddordebau Ymchwil


Fi yw'r brif fydwraig dros addysg ar gyfer Prifysgol Bangor a darlithydd bydwraig.


Dechreuodd fy nhaith fel gweithiwr gofal iechyd proffesiynol yn British Columbia, yng Nghanada, lle hyfforddais fel nyrs yn nyffryn Fraser. Roedd fy maes arbenigedd ym maes nyrsio amenedigol. Yna bûm yn byw yn Awstralia am ddwy flynedd a gorfodi MSc (Bydwreigiaeth) yn Unviersity Wollongong yn NSW.

Rwyf wedi gweithio mewn 4 gwlad wahanol, gan gynnwys yn yr arctig yng Nghanada ac yng Nghanol Awstralia. Fe wnes i wirfoddoli hefyd yng Ngorllewin Affrica fel nyrs.

Cefais fy magu yn yr Alban, a symudais yn ôl i'r DU, i fyw yng Nghymru yn 2004. Cwblheais raglen Midiwfery 18 Mis yn Prifysgol Bangor yn 2007, a bûm yn gweithio fel bydwraig yng Ngogledd Cymru tan 2015 pan symudais i addysg fydwreigiaeth amser llawn .

Diddordebau Ymchwil

Cwblheais Feistr Ymchwil ym Mhrifysgol Manceinion yn 2013. Fy mhrosiect ymchwil oedd "Profiadau Menywod o Aeddfedu Serfigol ar Ward Cyn Geni". Roedd hwn yn brosiect hunangyllidol.


Rwy'n fyfyriwr PhD. Mae Cam 1 fy astudiaethau PhD yn synthesis realaidd sy'n archwilio'r hyn sy'n gweithio i gynorthwyo myfyrwyr bydwragedd i ddod yn fydwragedd proffesiynol, ymreolaethol a phroffesiynol.

Teaching and Supervision (cy)

Rwy'n dysgu pynciau sy'n ymwneud â bydwreigiaeth ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig. Fy maes arbenigedd penodol yw cefnogi menywod i fwydo ar y fron, bydwreigiaeth gymunedol, esgor a genedigaeth, ymarfer proffesiynol a sicrhau ansawdd addysg bydwreigiaeth.

Rwy'n goruchwylio myfyrwyr Meistr ar lwybrau MSc yn ysgol y gwyddorau gofal iechyd.

Arall

Rwy'n ymgynghorydd llaetha ardystiedig bwrdd rhyngwladol (IBCLC)

Addysg / cymwysterau academaidd

  • 2013 - Arall (2011 - 2013)
  • 2004 - MSc (2003 - 2004)
  • BSc (2005 - 2007)
  • (1994 - 2001)
  • Profesiynol (1991 - 1993)

Cyhoeddiadau (2)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau