Dr Teresa Crew

Cynorthwywr Dysgu

Contact info

Enw: Teresa Crew

Swydd: Uwch Ddarlithydd mewn Polisi Cymdeithasol

E-bost: t.f.crew@bangor.ac.uk

Ffôn01248 382838  

Lleoliad: Ystafell M9, Prif Gelfyddydau

Manylion Cyswllt

Enw: Teresa Crew

Swydd: Uwch Ddarlithydd mewn Polisi Cymdeithasol

E-bost: t.f.crew@bangor.ac.uk

Ffôn01248 382838  

Lleoliad: Ystafell M9, Prif Gelfyddydau

Trosolwg

Mae’r Dr Crew yn Uwch Ddarlithydd mewn Polisi Cymdeithasol. Cyhoeddodd lyfr yn 2020 gyda Palgrave Macmillan o'r enw ‘Higher Education and Working-Class Academics. Precarity and Diversity in Academia’.

Yn 2019 daeth yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (SFHEA).

Yn 2018, Dr Crew oedd enillydd Gwobr Addysgu Wasg Eithriadol y Polisi Polisi Cymdeithasol gan y Gymdeithas Polisi Cymdeithasol. Ochr yn ochr â hyn, enillodd Gymrodoriaeth Addysgu Prifysgol Bangor

Enillodd ei doethuriaeth yn 2014, a gyllidwyd gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol. Roedd ei thraethawd ymchwil yn canolbwyntio ar anghydraddoldeb rhwng graddedigion mewn perthynas â dosbarth, rhywedd a lle

Teaching and Supervision (cy)

Mae’r Dr Crew yn dysgu nifer o fodiwlau yn yr Ysgol:

  • SXP2050 a SXP3050 Social Issues - modiwl israddedig Polisi Cymdeithasol cymhwysol sy'n canolbwyntio ar broblemau cymdeithasol. 
  • SXS3040 Gender Perspectives - modiwl israddedig trydedd flwyddyn sy'n trafod arwyddocâd hanesyddol, cymdeithasol ac unigol rhywedd mewn sawl cyd-destun gwahanol.
  • SXY4015 Tackling Inequalities and Injustices - modiwl MA sy'n canolbwyntio ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol.
  • Modiwlau lleoliad gwaith israddedig ac ôl-raddedig
  • Mae hi hefyd yn dysgu’r modiwl HPS4003 Revolting Subjects, y bu’n gyfrifol am ei ysgrifennu hefyd. Modiwl ôl-raddedig yw hwn sy’n seiliedig ar lyfr yr Athro Imogen Tyler, ‘Revolting Creatures: Social Abjection and Resistance in Neoliberal Britain’

Arall

Gweithgareddau

Gweithiodd ar grŵp gorchwyl a gorffen Cymdeithas Gymdeithasegol Prydain i greu cwricwlwm Cymdeithaseg Gymhwysol

Aelod o Gymdeithas Polisi Cymdeithasol

Aelod o Gymdeithas Gymdeithasegol Prydain (BSA)

Aelod o Grŵp BSA Bourdieu

Aelod o Gymdeithas Ffeministaidd ac Astudiaethau Menywod (FWSA)

Aelod o'r Bwrdd ar gyfer Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru.

 

Meysydd Ymchwil ac Allweddeiriau

Allweddeiriau

  • H Social Sciences (General)

Addysg / cymwysterau academaidd

  • 2014 - PhD , Cymdeithaseg
  • 2008 - MA , Ymchwil Gymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol
  • 2006 - BA , Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Cyhoeddiadau (23)

Gweld y cyfan

Gweithgareddau a dyfarniadau proffesiynol (1)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau