Dr Teresa Crew

Cynorthwywr Dysgu

Contact info

Enw: Teresa Crew

Swydd: Darlithydd mewn Polisi Cymdeithasol 

E-bost: t.f.crew@bangor.ac.uk

Ffôn01248 382838  

Lleoliad: Ystafell M9, Prif Gelfyddydau

Manylion Cyswllt

Enw: Teresa Crew

Swydd: Darlithydd mewn Polisi Cymdeithasol 

E-bost: t.f.crew@bangor.ac.uk

Ffôn01248 382838  

Lleoliad: Ystafell M9, Prif Gelfyddydau

Trosolwg

Mae Dr Crew yn Ddarlithydd mewn Polisi Cymdeithasol.

Cwblhawyd ei PhD, a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol, yn 2014. Roedd y traethawd ymchwil yn canolbwyntio ar anghydraddoldebau graddedigion mewn perthynas â dosbarth, rhyw a lle. Ar hyn o bryd mae'n gwneud ymchwil ar brofiadau academyddion dosbarth gweithiol.

Yn 2018, Dr Crew oedd enillydd Gwobr Addysgu Wasg Eithriadol y Polisi Polisi Cymdeithasol gan y Gymdeithas Polisi Cymdeithasol. Ochr yn ochr â hyn, enillodd Gymrodoriaeth Addysgu Prifysgol Bangor

Yn 2019 daeth yn Uwch Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (SFHEA).

Teaching and Supervision (cy)

Mae Dr Crew yn cludo nifer o fodiwlau yn yr Ysgol

  • Modiwlau lleoliadau gwaith israddedig ac ôl-raddedig
  • SXP2050 Mae Materion mewn Cydraddoldeb yn fodiwl israddedig Polisi Cymdeithasol cymwys ym mlwyddyn dau, sy'n canolbwyntio ar anghydraddoldebau yn ôl dosbarth, rhyw, moesoldeb, mynegiant rhyw a chrefydd.
  • SXS3040 Gender Perspectives yn fodiwl israddedig trydedd flwyddyn sy'n trafod arwyddocâd rhyw, hanesyddol ac unigol rhyw.
  • HPS4003 Pynciau Diddymu yn fodiwl ôl-raddedig yn seiliedig ar lyfr yr Athro Imogen Tyler Revolting Creatures: Social Abjection and Restistance in Neoliberal Britain

Mae hi wedi cyflwyno mewn cynadleddau addysgu mewn perthynas â'i haddysgu:

Crew, T. (2017). Cyflogaeth cyfalaf rhanbarthol a chyflogaeth i raddedigion 'lleol'. Cynhadledd Dysgu ac Addysgu CELT 2017. Dydd Gwener 15 Medi 2017.

Crew, T. (2015). Sut i ddatblygu sgiliau cyflogadwyedd myfyrwyr trwy ddulliau ymchwil a pholisi cymdeithasol. Papur a gyflwynwyd yng Nghynhadledd Flynyddol y Gwyddorau Cymdeithasol yr Academi Addysg Uwch 2015. 3-4 Rhagfyr 2015, The Studio, Manceinion.

Arall

Gweithgareddau

Gweithiodd ar grŵp gorchwyl a gorffen Cymdeithas Gymdeithasegol Prydain i greu cwricwlwm Cymdeithaseg Gymhwysol

Aelod o Gymdeithas Polisi Cymdeithasol

Aelod o Gymdeithas Gymdeithasegol Prydain (BSA)

Aelod o Grŵp BSA Bourdieu

Aelod o Gymdeithas Ffeministaidd ac Astudiaethau Menywod (FWSA)

Aelod o'r Bwrdd ar gyfer Rhwydwaith Cydraddoldeb Rhanbarthol Gogledd Cymru.

 

Meysydd Ymchwil ac Allweddeiriau

Allweddeiriau

  • H Social Sciences (General)

Addysg / cymwysterau academaidd

  • 2014 - PhD , Cymdeithaseg
  • 2008 - MA , Ymchwil Gymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol
  • 2006 - BA , Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol

Cyhoeddiadau (17)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau