Dr Thora Tenbrink

Darllenydd mewn Ieithyddiaeth Wybyddol

Contact info

Cyfarwyddwr Moeseg yng Ngholeg y Celfyddydau, Dyniaethau, a Busnes.

 

Emailt.tenbrink@bangor.ac.uk

Phone: +44 (0)1248 38 2263

Location:

Ystafell 306, 37-41 Ffordd y Coleg,

Bangor, Gwynedd LL57 2DG, UK

Contact Info (cy)

Cyfarwyddwr Moeseg yng Ngholeg y Celfyddydau, Dyniaethau, a Busnes.

 

Emailt.tenbrink@bangor.ac.uk

Phone: +44 (0)1248 38 2263

Location:

Ystafell 306, 37-41 Ffordd y Coleg,

Bangor, Gwynedd LL57 2DG, UK

Overview (cy)

Ymunais â Phrifysgol Bangor ym mis Medi 2012 ar ôl treulio deng mlynedd fel gwyddonydd ymchwil yn y Gyfadran Ieithyddiaeth ym Mhrifysgol Bremen, yr Almaen. Yn ystod y cyfnod hwn cwblheais fy thesis PhD, a gyhoeddwyd yn 2007 fel y monograff "Space, Time, and the Use of Language" gan Mouton de Gruyter.

Yn ddiweddarach, golygais rifyn arbennig ar "The Language of Space and Time" yn The Journal of Pragmatics (2011), a chyd-olygu "Spatial Language and Dialogue" (Oxford University Press, 2009), "Representing Space in Cognition" (Oxford University Press, 2013), a "Spatial Information Theory11th International Conference, COSIT 2013" (Springer).

Fi oedd y prif ymchwilydd mewn dau broject a ddaeth i ben yn ddiweddar yn y Collaborative Research Center SFB/TR 8 Spatial Cognition (Bremen/Freiburg, yr Almaen). Rwyf wastad wedi mwynhau cydweithio rhyngddisgyblaethol a rhyngwladol, fel arfer mewn gwyddorau gwybyddol, ac rydw i ar hyn o bryd yn gweithio gyda seicolegwyr gwybyddol yn Tufts University (Boston), UCL Llundain, ac yn ETH Zurich. Ym Mangor, rwyf yn aelod o'r Rhwydwaith er Astudio'r Cyfryngau a Chyfathrebu er Perswâd (MPC Network for the Study of Media and Persuasive Communication).

Ar hyn o bryd yn yr Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau a Ieithyddiaeth mae gen i dair swyddogaeth fel ymchwilydd, darlithydd, a swyddog moeseg a chydymffurfiaeth. Cysylltwch â mi ynglŷn ag unrhyw un o'r swyddogaethau hyn, er enghraifft, os ydych yn meddwl sut mae cynnal astudiaethau empirig a chael cymeradwyaeth foesegol.

Diddordebau Ymchwil

Mae fy niddordeb pennaf yn y berthynas rhwng cynrychioliadau ieithyddol a phrosesau gwybyddol, wrth ymdrin â nhw yn defnyddio Dadansoddiad Disgwrs Gwybyddol (CODA: Tenbrink, 2015, a hefyd ar ddod fel gwerslyfr gan Cambridge University Press). Ymchwil empirig yw hon yn bennaf: yn nodweddiadol, rwy'n gosod tasg benodol i siaradwyr ac mae'n rhaid iddynt gofnodi'r iaith y maent yn ei defnyddio wrth gyflawni'r daith. Ar ôl trawsgrifio, mae'r gwaith o ddadansoddi data ieithyddol yn canolbwyntio ar nodweddion penodol sy'n adlewyrchu sut mae'r siaradwyr yn meddwl am y dasg a gawsant.

Er enghraifft, rwyf wedi gwneud ymchwil i strategaethau canfod y ffordd, i gyfathrebu gofodol mewn amgylcheddau adeiledig cymhleth, ac i gasgliadau gofodol canfod y ffordd yn defnyddio cliwiau sefyllfaol, profiad, a gwybodaeth lafar a graffigol. Mae projectau eraill yn ymdrin â phrosesau datrys problemau cymhleth megis cydosod gwrthrychau, plygu papur origami, a rhesymu cydweddiadol, gyda'r berthynas rhwng nodweddion ieithyddol a chamwybodaeth, a gyda throsglwyddo patrymau ieithyddol gwybyddol wrth gaffael ail iaith. Mae rhagor o waith damcaniaethol sy'n ymwneud â fframiau cyfeirio gofodol-amserol ac ontolegau ieithyddol, sy'n cynrychioli'r gronfa gysyniadol sydd ar gael i siaradwyr fel y cânt eu hadlewyrchu mewn iaith.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i fy ngwefan, knirb.net.

Teaching and Supervision (cy)

Rwyf wedi addysgu modiwlau mewn nifer o feysydd Ieithyddiaeth a Gwyddorau Gwybyddol.

Ym maes Ieithyddiaeth, mae fy mhrif ffocws addysgu ar hyn o bryd yn ymwneud â methodoleg empirig, yn enwedig ym meysydd dadansoddi data iaith naturiol. Mae hyn yn cynnwys Swyddogaethau Disgwrs, Dadansoddi Disgwrs Gwybyddol, Dulliau Ymchwil mewn Ieithyddiaeth, ac Iaith a Chyfathrebu. Gan fod fy ymchwil yn mynd i'r afael â'r meddwl dynol, mae rhywfaint o'm haddysgu hefyd yn tynnu oddi ar syniadau Gwyddorau Gwybyddol.

Rwy'n hapus yn goruchwylio projectau ôl-radd ym mhob un o'r meysydd uchod, ynghyd â phynciau eraill sy'n gysylltiedig ag Ieithyddiaeth Wybyddol, cyfathrebu, Gramadeg Swyddogaethol, neu feysydd eraill ym maes Ieithyddiaeth - cysylltwch â mi i drafod!

Meysydd Ymchwil ac Allweddeiriau

Allweddeiriau

  • P Philology. Linguistics

Addysg / cymwysterau academaidd

  • 2005 - DPhil

Cyhoeddiadau (44)

Gweld y cyfan

Gweithgareddau a dyfarniadau proffesiynol (28)

Gweld y cyfan

Gweld graff cysylltiadau