Wythnos Sgiliau/Skills Week, Ysgol Bodedern

Description

Staff YA yn rhoi cyfres o sgyrsiau ar sgiliau amrywiol yn ystod Wythnos Sgiliau yr Ysgol. (Dwyieithrwydd, Dycnwch ac Ymwybyddiaeth Ofalgar). Bydd fy sgwrs i ar Ddycnwch efo Blwyddyn 9 a chyrsiau YA efo blwydyn 12. /
SofEd staff give a series of talks on various skill development during the school's Skills Week. (Bilingualism, Resilience and Mindfulness). My talks will be on Resilience with Year 9 and SofEd courses with year 12.
8 Jul 201912 Jul 2019

External organisation (Academic Institute)

NameYsgol Uwchradd Bodedern

External organisation (Academic Institute)

NameYsgol Uwchradd Bodedern