Corpws Lleferydd Paldaruo | Paldaruo Speech Corpus

Managed by

Canolfan Bedwyr

Description

Cynlluniwyd Corpws Lleferydd Paldaruo i ddatblygu adnabod lleferydd awtomatig ar gyfer y Gymraeg. Mae angen llawer iawn o ddata i ddatblygu adnabod lleferydd ac fe gafodd y corpws ei gasglu drwy’r Ap Paldaruo – ap i gasglu data sain gan siaradwyr. Mae defnyddio ap i gasglu data gan siaradwyr Cymraeg yn golygu y gellir manteisio ar amrywiaeth siaradwyr, sy’n bwysig ar gyfer adnabod lleferydd. Mae torfoli yn cyfeirio at gael data gan nifer fawr o bobl, fel arfer dros y we.

The Paldaruo Speech Corpus is a read speech corpus designed to develop automatic speech recognition for Welsh. A large amount of data is needed to develop speech recognition and the corpus was crowdsourced via the Ap Paldaruo – an app designed to collect audio data from speakers. Using an App to crowdsource data from speakers of Welsh means that speaker variation can be maximised, which is important for accurate speech recognition. Crowdsourcing refers to obtaining data from a large number of people, usually over the internet.
Date made available2015
PublisherPrifysgol Bangor University
Date of data production2014 - 2018
Geographical coverageCymru | Wales