Miss Lisa Suzanne Sparkes

Teaching Associate, Graduate Teachin

Contact Info

souf9e@bangor.ac.uk

Overview

I am a Lecturer in Criminology & Criminal Justice, and Policing within the School of History, Law and Social Sciences.  I am also involved in the Student Engagement Team, supporting our students in the school at Bangor Univeristy. 

I have a BA in Criminology and Criminal Justice and an MA in Comparative Criminology from Bangor University. I am also a final year PhD student, with focus on female gangs in the UK.

My teaching is focused on Crime, Power and Punishment, Introduction to Criminology and disseration modules. 

 

Rwy'n Ddarlithydd mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol, a Phlismona yn yr Ysgol Hanes, y Gyfraith a Gwyddorau Cymdeithas. Rwyf hefyd yn ymwneud â’r Tîm Ymgysylltu Myfyrwyr, yn cefnogi ein myfyrwyr yn yr ysgol ym Mhrifysgol Bangor.

Mae gen i BA mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ac MA mewn Troseddeg Gymharol o Brifysgol Bangor. Rwyf hefyd yn fyfyriwr PhD blwyddyn olaf, gyda ffocws ar gangiau benywaidd yn y DU.

Mae fy addysgu yn canolbwyntio ar Drosedd, Grym a Chosb, Cyflwyniad i Droseddeg a modiwlau traethawd hir.

View graph of relations