Corpws Lleferydd Paldaruo Fersiwn 5 | Paldaruo Speech Corpus Version 5

Research output: Non-textual formData set/Database

Electronic versions

Links

Cynlluniwyd Corpws Lleferydd Paldaruo i ddatblygu adnabod lleferydd awtomatig ar gyfer y Gymraeg. Mae angen llawer iawn o ddata i ddatblygu adnabod lleferydd ac fe gafodd y corpws ei gasglu drwy’r Ap Paldaruo – ap i gasglu data sain gan siaradwyr. Mae defnyddio ap i gasglu data gan siaradwyr Cymraeg yn golygu y gellir manteisio ar amrywiaeth siaradwyr, sy’n bwysig ar gyfer adnabod lleferydd. Mae torfoli yn cyfeirio at gael data gan nifer fawr o bobl, fel arfer dros y we.

The Paldaruo Speech Corpus is a read speech corpus designed to develop automatic speech recognition for Welsh. A large amount of data is needed to develop speech recognition and the corpus was crowdsourced via the Ap Paldaruo – an app designed to collect audio data from speakers. Using an App to crowdsource data from speakers of Welsh means that speaker variation can be maximised, which is important for accurate speech recognition. Crowdsourcing refers to obtaining data from a large number of people, usually over the internet.
Original languageEnglish
PublisherPrifysgol Bangor University
Publication statusPublished - 19 Dec 2018
View graph of relations