Cynllun Gweithredu Addysg Wledig

Research output: Other contribution

LLywodraeth Cymru - Mae’r cynllun hwn yn nodi’r camau gweithredu yr ydym yn eu cymryd i gefnogi’r gwaith o ddarparu addysg yn ardaloedd gwledig Cymru fel rhan o genhadaeth ein cenedl. Caiff ein dull ei ategu gan bolisïau sy’n seiliedig ar dystiolaeth a fydd yn cael eu datblygu mewn partneriaeth â rhanddeiliaid. Dylid darllen y cynllun hwn ar y cyd ag Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein cenedl, Cynllun gweithredu 2017–21 y gellir ei weld ar wefan Llywodraeth Cymru yn
beta.llyw.cymru/addysg-cenhadaeth-ein-cenedl

Keywords

  • EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH
Original languageWelsh
PublisherWelsh Government
Number of pages20
Place of PublicationWG34576 Caerdydd
ISBN (Electronic)978 1 78964 141 7
Publication statusPublished - 11 Oct 2018

Research outputs (2)

View all

View graph of relations