Beirniadu Her Gyfieithu 2019

Fersiynau electronig

Disgrifiad

Trefnir gan PEN Cymru. Yr her eleni yw cyfieithu dwy gerdd gan Julia Fiedorczuk o'r Bwyleg i'r Gymraeg.
Gorff 2019