'Cofio'r Bugail: Panel Trafod y Ffilm Hedd Wyn'

Fersiynau electronig

Disgrifiad

Aelod o banel yn trafod y ffilm Hedd Wyn dan gadeiryddiaeth Dr Manon Wyn Williams; roedd y panel hefyd yn cynnwys yr actor Huw Garmon a Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn. Cynulleidfa o ddisgyblion ysgol.
6 Maw 2019

Allweddeiriau

  • Hedd Wyn, Rhyfel Byd Cyntaf, Ffilm