'Gwyn Thomas, Llunyddiaeth a'r Llwyfan'

  • Gerwyn Wiliams - Siaradwr
  • Ifor ap Glyn - Siaradwr
  • Jason Walford Davies - Siaradwr
  • William R. Lewis - Siaradwr

Disgrifiad

Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth â Cadw a chyda chefnogaeth gan Chapter

Cynhyrchiad safle-benodol Theatr Genedlaethol Cymru – yn fyw o Gastell Caerffili – o glasur Shakespeare wedi ei gyfieithu o’r newydd i’r Gymraeg gan y diweddar Gwyn Thomas.
6-7pm Sgwrs cyn y dangosiad byw, Stiwdio, Lefel 2
Gwyn Thomas, Llunyddiaeth a'r Llwyfan
Pontio ac Ysgol y Gymraeg Prifysgol Bangor yn cyflwyno sgwrs gyda'r Athro Gerwyn Wiliams yng nghwmni Dr William R. Lewis, Yr Athro Jason Walford Davies ac Ifor ap Glyn, mewn partneriaeth â Theatr Genedlaethol Cymru. Cynhelir y digwyddiad yn Gymraeg ac fe fydd yn cael ei ffrydio’n fyw ar y we. AM DDIM ond rhaid archebu tocyn.
2017

Sefydliad allanol

EnwTheatre Genedlaethol Cymru

Sefydliad allanol

EnwTheatre Genedlaethol Cymru

Allweddeiriau

  • Macbeth, Gwyn Thomas