O Ynys Môn i Ynys Madog

Disgrifiad

Trafodaeth am dri Chymro a deithiodd i America a'u gweithgareddau llenyddol, gweinidogaethol, a gwleidyddol, yn enwedig yng nghyd-destun caethwasiaeth.
14 Rhag 2018

Sefydliad allanol

EnwCymdeithas Lenyddol Bro Goronwy, Benllech, Ynys Môn

Sefydliad allanol

EnwCymdeithas Lenyddol Bro Goronwy, Benllech, Ynys Môn