Y Gymraeg ar Daith

  • Gerwyn Wiliams - Siaradwr
  • Rhys Iorwerth - Siaradwr
  • Aneirin Karadog - Siaradwr

Disgrifiad

Un o brojectau Panel Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i dargedu disgyblion TGAU Cymraeg (Iaith Gyntaf) gyda golwg ar gynyddu'r nifer sy'n astudio'r pwnc ar gyfer lefel 'A' ac yn y brifysgol. Ffrwyth cydweithio cenedlaethol rhwng academyddion mewn adrannau Cymraeg o fewn prifysgolion Cymru. Ymwelwyd ym mis Tachwedd 2017 a 40 o ysgolion uwchradd ledled Cymru ac annerch 2,000 o ddisgyblion. Lansiwyd y cynllun yn Ysgol Bro Edern, Caerdydd ym mhresenoldeb Gweinidog yr Iaith Gymraeg, Alun Davies, a chafwyd sylw helaeth ar newyddion Radio Cymru ac S4C ac yn y wasg bapur ac ar-lein. Fel rhan o'r cynllun, ymwelais yn bersonol ag 8 o ysgolion ar hyd a lied Cymru.
2017

Sefydliad allanol

EnwColeg Cymraeg Cendlaethol

Sefydliad allanol

EnwColeg Cymraeg Cendlaethol